Log Masuk

Log Masuk

Selamat datang ke Zevenet CE 5.9! Akses kepada GUI web Zevenet Jika anda telah berjaya memasang atau menggunakan Zevenet CE 5.9 ...
 • 2
 • 5168

Papan Pemuka

Bahagian ini menunjukkan status keseluruhan alat pengimbang beban Zevenet: penggunaan CPU, memori, beban, maklumat sistem, ladang ...
 • 0
 • 4189

LSLB | Ladang

Di bawah seksyen ini, anda akan dapat menguruskan LSLB (Aplikasi Imbangan Beban Perkhidmatan Tempatan, terutamanya aplikasi berasaskan TCP / UDP / SCTP / HTTP / HTTPS) ....
 • 0
 • 4773

LSLB | Ladang | Buat

Di bawah seksyen ini, anda akan dapat membuat ladang LSLB, ladang-ladang ini boleh dikonfigurasi dalam dua profil: ...
 • 0
 • 5329

LSLB | Ladang | Kemas kini

Kemas kini profil HTTP dan L4xNAT Seksyen ini akan membolehkan untuk mengkonfigurasi pilihan ladang LSLB yang berlainan, setiap profil ladang termasuk ...
 • 0
 • 4207

LSLB | Sijil SSL

Bahagian ini menyenaraikan sijil selamat yang dipasang di pengimbang beban untuk digunakan di ladang LSLB dengan ...
 • 0
 • 3054

LSLB | Sijil SSL | Muat naik

Dalam bahagian Sijil SSL yang dimasukkan dalam LSLB adalah Sijil Unggah tindakan. Ini membawa kepada satu bentuk untuk memuat naik ...
 • -1
 • 2872

DSLB | Ladang

Datalink Load Balancing Service atau DSLB, juga dikenali sebagai Load Balancing Uplinks, membolehkan untuk mencipta ...
 • 0
 • 3628

DSLB | Ladang | Buat

Di bawah seksyen ini, anda akan dapat mewujudkan ladang DSLB. Buat Ladang DSLB Untuk membuat ladang DSLB pergi ...
 • -1
 • 2912

DSLB | Ladang | Kemas kini

Tetapan tetapan DSLB Tetapan Global. Satu-satunya tetapan global untuk mengkonfigurasi ladang DSLB diterangkan di bawah. Nama. Ia adalah ...
 • 0
 • 2699

Pemantauan | Grafik

Bahagian ini menyertai semua pemantauan Sistem, Antaramuka Rangkaian dan Perkhidmatan Ladang. Berguna untuk mempunyai ...
 • 0
 • 2933

Pemantauan | Statistik Ladang

Bahagian ini membincangkan semua statistik ladang ladang dan keseimbangan beban yang dikonfigurasikan. Ia menunjukkan jadual dengan bilangan ...
 • 0
 • 2886

Pemantauan | Penjaga Ladang

Bahagian Farmguardian menyenaraikan semua pemeriksaan kesihatan yang tersedia dalam pengimbangan beban, penerangan ringkas semua orang dan ...
 • 0
 • 3302

Pemantauan | Penjaga Ladang | Buat

Borang seksyen ini membolehkan anda membuat pemeriksaan tukang kebun adat baru. Nama. Tetapkan nama untuk Penjaga Ladang baru ...
 • 0
 • 3406

Rangkaian | NIC

Bahagian ini menerangkan cara mengkonfigurasi dan beroperasi dengan NIC rangkaian fizikal. NIC Interfaces Table Jadual ini menyenaraikan semua ...
 • -1
 • 3144

Rangkaian | NIC | Kemas kini

Bahagian ini digunakan untuk menukar konfigurasi NIC rangkaian fizikal. Tetapan Global Tetapan global untuk menukar ...
 • -1
 • 2669

Rangkaian | VLAN

Antara muka VLAN (juga dikenali sebagai penandaan VLAN) membenarkan untuk mengasingkan arkitek rangkaian logik pada lapisan OSI 2 atas ...
 • 0
 • 2715

Rangkaian | VLAN | Buat

Bahagian ini menerangkan cara membuat antara muka VLAN dan pilihan yang berbeza. Buat VLAN Cari di bawah terperinci ...
 • 0
 • 2586

Rangkaian | VLAN | Kemas kini

Bahagian ini menerangkan cara mengemas kini dan mengubah suai antara muka VLAN. Tetapan Global Dalam bahagian ini, anda boleh mengkonfigurasi ...
 • 0
 • 2467

Rangkaian | Interface Maya

Antara muka Maya membenarkan untuk memperuntukkan lebih daripada satu alamat IP ke antara muka NIC atau VLAN yang sama yang dikonfigurasikan dalam ...
 • 0
 • 3090

Rangkaian | Gateway

Bahagian ini membolehkan untuk mengkonfigurasi Gateway lalai jadual laluan global dalam pengimbang beban. Walaupun setiap NIC ...
 • 0
 • 2856

Rangkaian | Gateway | Konfigurasikan

Bahagian ini menerangkan cara mengemas kini dan mengubah suai Gateway Lalai. Tetapan Global Dalam bahagian ini, anda boleh mengkonfigurasi ...
 • 0
 • 2589

Sistem | Perkhidmatan Jauh

Bahagian Perkhidmatan Jauh menguruskan beberapa perkhidmatan luaran yang memerlukan sistem pengimbang beban seperti DNS ke ...
 • 0
 • 2984

Sistem | Backup

Bahagian ini membolehkan untuk menguruskan sandaran pengimbang beban untuk pemulihan bencana cepat, transplantasi atau memindahkan konfigurasi dari ...
 • 0
 • 2921

Sistem | Backup | Buat

Bahagian ini membolehkan untuk membuat fail sandaran dengan keseluruhan konfigurasi pengimbang beban. Buat Sandaran Selepas memilih ...
 • 0
 • 2699

Sistem | Backup | Muat naik

Seksyen ini membolehkan untuk memuat naik dan menyimpan fail sandaran tempatan ke dalam pengimbang beban. Muat naik Cadangan Halaman ini membolehkan ...
 • 1
 • 2852

Sistem | Pengguna

Bahagian ini membolehkan untuk menukar tetapan yang berbeza bagi pengguna yang dilog masuk dalam pengimbang beban. Pengguna. Nama ...
 • 0
 • 2684

Sistem | Log

Senarai Log Bahagian ini membenarkan akses kepada sistem dan log pengimbangan beban untuk analisis masalah dan ...
 • 0
 • 3248

Sistem | Lesen

Bahagian ini menunjukkan lesen perisian Zevenet yang berdasarkan kepada Lisensi Umum Umum GNU Affero versi 3 ....
 • 0
 • 3183

Sistem | Sokongan Simpan

Seksyen Sokongan Simpan membolehkan menjana fail terpadat gzip tarball dengan semua maklumat yang diperlukan untuk ...
 • 0
 • 2775