Konsep Asas Mengimbangi Beban

DIPOS oleh Zevenet | 18 Februari 2016

Sebelum menggunakan penyelesaian penyimbangan beban Zevenet, kita akan mempelajari konsep mengimbangi beban asas untuk mendapatkan gambaran mengenai teknologi pengimbangan beban.

Ladang adalah satu set pelayan yang menawarkan perkhidmatan yang sama ke atas satu titik masuk tunggal yang ditakrifkan dengan alamat IP dan port, satu alamat IP atau antara muka rangkaian; yang biasanya dipanggil perkhidmatan maya. Tugas ladang utama adalah untuk menyediakan kepada pelanggan akses langsung ke perkhidmatan dalam mod yang telus dan menjaga keberkesanan dan sifat sambungan lain. Di samping itu, definisi ladang menetapkan dasar penyampaian kepada setiap pelayan sebenar.

"Ladang" adalah salah satu konsep asas Load Balancing utama kerana mengagihkan beban di antara backend.

Backend adalah pelayan yang menawarkan perkhidmatan sebenar ke atas definisi ladang dan memproses semua data sebenar yang diminta oleh klien.

"Backend" adalah salah satu konsep dasar Load Balancing utama kerana merupakan pelayan yang sebenarnya, mengubah permintaan menjadi respons, hanya masuk akal untuk memiliki lebih dari satu sehingga permintaan dapat seimbang.

Pelanggan dipanggil ke sumber alamat IP yang menghubungkan ke perkhidmatan maya pengimbang beban dan biasanya dimulakan oleh permintaan pengguna atau proses jauh. Beberapa pengguna atau proses klien dapat dikenal pasti oleh alamat IP yang sama.

"Pelanggan" adalah salah satu konsep dasar Load Balancing utama kerana dari mana permintaan seimbang berasal.

Sesi Permohonan adalah konsep 7 lapisan yang cuba mengenal pasti permintaan pengguna tunggal walaupun beberapa pelanggan berkongsi alamat klien IP yang sama.

"Sesi Aplikasi" adalah salah satu konsep dasar Load Balancing utama kerana permintaan sesi yang sama dapat diarahkan ke backend yang sama, jadi beberapa syarat aplikasi seperti pengesahan dapat bertahan lama. Sekiranya sesi yang disahkan dibuka dalam backend dan permintaan lain dikirim ke backend yang lain, kerana klien tidak disahkan pada backend kedua, permintaan tersebut tidak akan diproses.

Real IP adalah alamat IP fizikal yang ditakrifkan melalui konfigurasi rangkaian yang diberikan kepada pelayan atau NIC.

"Real IP" adalah salah satu konsep dasar Load Balancing utama kerana alamat IP backend, juga dikenal sebagai pelayan sebenar.

IP maya adalah alamat IP terapung di atas konfigurasi rangkaian yang digunakan untuk menjadi titik masuk perkhidmatan maya yang ditakrifkan oleh sebuah ladang yang sedia untuk menyampaikan sambungan antara nod pengimbangan beban yang berlebihan.

"IP maya" adalah salah satu konsep dasar Load Balancing utama kerana merupakan alamat IP sebuah Ladang, pelanggan tidak mengetahui IP backend apa pun, hanya IP yang digunakan oleh Farm sehingga perkhidmatan dapat seimbang antara backend melalui Ladang.

Berkongsi pada:

Dokumentasi di bawah syarat-syarat Lesen Dokumentasi Bebas GNU.

Adakah artikel ini berguna?

Artikel yang berkaitan