Pemantauan | Statistik Rangkaian

DIPOS oleh Zevenet | 15 Mei 2018

Bahagian ini memperincikan trafik data masuk dan keluar yang telah melalui semua antara muka rangkaian yang tersedia dalam sistem sejak masa boot.

statistik rangkaian pengawasan zevenet

Sistem Rangkaian

Kedua-dua widget yang ditunjukkan di atas skrin mewakili:

Jumlah Lalu Lintas Input. Jumlah trafik masuk yang telah melalui dari / ke semua antara muka. Nilai ini diwakili terhadap jumlah data RX / TX yang telah melalui semua rangkaian antara muka.
Jumlah Trafik Keluaran. Jumlah trafik keluar yang telah dilalui dari / ke semua antara muka. Nilai ini diwakili terhadap jumlah data RX / TX yang telah melalui semua rangkaian antara muka.

Untuk mendapatkan lebih banyak maklumat setiap antaramuka rangkaian, satu jadual antara muka yang dikonfigurasi dalam sistem (fizikal, VLAN dan ikatan) akan ditunjukkan dengan

  • Jumlah. Jumlah jumlah data yang diterima dan borang yang dihantar / ke antara muka rangkaian yang diberikan.
  • Input. Jumlah data yang diterima ke antara muka rangkaian yang diberikan.
  • Output. Jumlah data yang dihantar dari antara muka rangkaian yang diberikan.
Berkongsi pada:

Dokumentasi di bawah syarat-syarat Lesen Dokumentasi Bebas GNU.

Adakah artikel ini berguna?

Artikel yang berkaitan