LSLB | Ladang | Buat Ladang

DIPOS oleh Zevenet | 15 Mei 2018

Di bawah seksyen ini, anda boleh membuat ladang LSLB, ladang-ladang ini boleh dikonfigurasi dalam dua profil yang berbeza:

  • Profil HTTP: Profil ini berfungsi sebagai proksi terbalik dan mampu menguruskan protokol HTTP dan HTTPS. Mereka bekerja di SNAT mod.
  • Profil L4XNAT: Profil ini berfungsi sebagai penghala dan dapat mengatur protokol TCP, UDP, SCTP, SIP, FTP dan TFTP. Ia berfungsi di DNAT or SNAT mod.

Buat Ladang LSLB

Selepas memilih Ladang Baru daripada Tindakan butang, panel baru untuk menubuhkan ladang baru ditunjukkan.

Nama. Ini adalah nama ladang baru dan dapat digunakan untuk menentukan keterangan mengenai perkhidmatan maya yang akan diberikan. Ini adalah pengenalan unik untuk perkhidmatan maya. Watak khas seperti ruang kosong, tanda hubung atau titik dua tidak dibenarkan.
Profil. Tentukan jenis topologi ladang dan pengimbang beban untuk ladang baru. Anda boleh memilih salah satu profil berikut:

  • HTTP. Ia merupakan lapisan HTTP lapisan 7 yang mengimbangi dengan ciri khas proksi. Ia termasuk dalam ciri profil ini seperti pengimbangan beban lapisan HTTPS 7 yang digabungkan dengan pecutan SSL offload. Profil ini sesuai untuk perkhidmatan web (termasuk pelayan aplikasi web) dan semua protokol aplikasi berdasarkan protokol HTTP dan HTTPS seperti WebDav, RDP melalui HTTP, ICA melalui HTTP, dan lain-lain. Untuk mengkonfigurasi profil ladang ini, alamat IP maya dan maya Port TCP diperlukan.
  • L4xNAT. Ia adalah perkhidmatan mengimbangi beban prestasi tinggi di lapisan 4 yang berfungsi di bahagian kernel (bukan berdasarkan proses pengguna) yang menggabungkan beberapa cara mengimbangi beban seperti Sumber NAT dan NAT Tujuan. Profil ini boleh mengendalikan sebarang jenis protokol seperti TCP, UDP, SCTP, SIP, FTP, TFTP, ICMP, dan lain-lain, dan semua protokol berdasarkan kepada mereka. Untuk mengkonfigurasi profil ladang ini, alamat IP maya akan diperlukan. Kemudian, dalam konfigurasi ladang utama, mungkin untuk menetapkan protokol tertentu untuk mengendalikan, pelabuhan atau julat port (berbilang). Ia juga boleh mengendalikan beberapa protokol sekaligus.

IP maya. Senarai akan menunjukkan semua alamat IP yang dikonfigurasi dalam konfigurasi rangkaian sistem dan tersedia untuk digunakan untuk IP maya ladang.

Port Maya. Medan ini mesti ada nombor port yang tersedia di sistem, di mana Profil Ladang akan mendengar. Format port adalah seperti berikut:

  • Hanya satu port yang tersedia antara 1 dan 65535 untuk HTTP profil.
  • Sekumpulan pelabuhan antara 1 dan 65535 untuk L4XNAT ladang dipisahkan oleh koma, contohnya 25,110,143. Julat pelabuhan ditentukan dengan memasukkan nombor pelabuhan had 2 yang disertai oleh watak usus: 2000: 2100, ia akan merangkumi semua port antara julat, kedua-dua nombor disertakan. Mereka boleh digunakan bersama seperti berikut: 25,110,143,200: 2100.

Langkah seterusnya, kemas kini ladang LSLB.

Berkongsi pada:

Dokumentasi di bawah syarat-syarat Lesen Dokumentasi Bebas GNU.

Adakah artikel ini berguna?

Artikel yang berkaitan