IPDS | DoS | Buat

DIPOS oleh Zevenet | 15 Mei 2018

Mewujudkan peraturan DoS yang disesuaikan menghalang serangan ke perkhidmatan ladang tertentu.

Untuk membuat peraturan DoS baru pilih Tindakan >> Buat peraturan DoS dan isikan medan yang diminta:

zevenet ipds dos membuat peraturan

Nama. Nama peraturan DoS.
peraturan. Jenis aturan DoS yang akan diwujudkan di kalangan jenis yang tersedia: Had sambungan sesaat, Had jumlah sambungan setiap IP sumber, Semak bendera bendera TCP, Hadkan permintaan RST sesaat.

Setelah data yang diperlukan ditetapkan, klik pada Buat untuk menghasilkan peraturan DoS baru.

Langkah seterusnya, konfigurasikan peraturan DoS anda.

Berkongsi pada:

Dokumentasi di bawah syarat-syarat Lesen Dokumentasi Bebas GNU.

Adakah artikel ini berguna?

Artikel yang berkaitan