GSLB | Statistik | Grafik

DIPOS oleh Zevenet | 15 Mei 2018

Bahagian ini menunjukkan sejarah pemantauan graf ditubuhkan and menunggu sambungan ladang semasa dalam empat tempoh masa yang berlainan: terakhir hari, lepas minggu, lepas bulan dan terakhir tahun.

Sambungan yang dimaksud adalah:

Ditubuhkan. Sambungan dijamin dan ditandakan sebagai ESTABLISHED dan sambungan terjamin. Untuk ladang GSLB ini bermakna bilangan permintaan DNS yang dijawab oleh bahagian belakang.
Menunggu. Sambungan yang telah disambungkan ke ladang GSLB tetapi belum dijawab oleh backend. Nilai yang meningkat bermaksud kadar permintaan yang lebih tinggi diterima yang tidak dapat dilayani.

Setiap graf juga menunjukkan lepas nilai yang dikumpul, sekurang-kurangnya, maksimum and purata nilai-nilai.

Langkah seterusnya, lihat statistik belakang.

Berkongsi pada:

Dokumentasi di bawah syarat-syarat Lesen Dokumentasi Bebas GNU.

Adakah artikel ini berguna?

Artikel yang berkaitan