5 Pertimbangan Keselamatan Teratas untuk Migrasi Awan

Dicatat oleh Zevenet | 28 Oktober, 2021 | Teknikal

Pengenalan

Jenayah siber yang semakin meningkat dalam industri telah memaksa perniagaan untuk menumpukan pada pelaksanaan keselamatan siber dalam organisasi. Landskap IT yang berkembang sangat memerlukan operasi dan sistem perniagaan yang dinamik yang membantu menerima transformasi digital. Memandangkan aspek-aspek ini dan keperluan perniagaan yang semakin meningkat, organisasi menggunakan teknologi awan. Penghijrahan awan melibatkan pelaksanaan sistem keselamatan maklumat yang sangat maju dan penggunaan aplikasi yang memberi kesan ketara kepada landskap keselamatan. Ia seterusnya memerlukan penubuhan rangka kerja keselamatan merentas keseluruhan infrastruktur awan. Jadi, perniagaan yang merancang untuk menggunakan teknologi Awan dan memulakan migrasi awan mesti memahami implikasi dan prosesnya sebelum memilih teknologi tersebut. Menjelaskan teknologi yang telah kami kongsikan 5 pertimbangan keselamatan teratas untuk pemindahan awan yang selamat dalam artikel kami. Senarai semak yang diberikan di bawah adalah rangka kerja untuk keselamatan awan dan memastikan pemindahan awan yang berjaya.

kawalan keselamatan

Mengguna pakai teknologi Awan dan migrasi awan memerlukan organisasi anda memahami kerumitan dan julat proses yang terlibat untuk kejayaan pelaksanaannya. Ini memerlukan dasar dan prosedur kawalan keselamatan yang berkaitan sebelum memindahkan Infrastruktur IT ke awan. Atas sebab ini, organisasi perlu mempunyai peraturan, peraturan, dasar pematuhan dan strategi keselamatan yang berkesan untuk memastikan keselamatan maklumat merentas persekitaran awan. Ini penting memandangkan kebanyakan organisasi menghadapi kepincangan dan pelanggaran keselamatan akibat dasar usang dan tidak berkesan serta kawalan keselamatan awan. Melaksanakan langkah-langkah yang perlu dan dasar bersatu merentas persekitaran awan akan memastikan pemindahan selamat ke awan. Selain itu, mempunyai langkah keselamatan yang kukuh untuk infrastruktur IT menghalang gangguan dan kesan ke atas rangkaian berasaskan awan.

Lebar jalur adalah Penting

Salah satu pertimbangan utama dalam migrasi awan ialah menentukan keperluan lebar jalur bagi aplikasi yang dihoskan awan. Perniagaan perlu mempertimbangkan dan memahami aliran data untuk keperluan lebar jalur yang sesuai untuk infrastruktur IT. Ini penting kerana ia memberi kesan besar kepada langkah keselamatan dan prestasi organisasi yang diperlukan untuk memastikan pemindahan awan yang selamat. Aplikasi yang dihoskan awan mesti memenuhi keperluan prestasi untuk mengelakkan gangguan dan memenuhi keperluan aplikasi perniagaan. Jalur lebar yang tidak sesuai akan mengehadkan potensi faedah migrasi awan dan juga memberi kesan kepada prestasi keselamatan penyelesaian yang dilaksanakan untuk infrastruktur IT. Oleh itu, mengambil kira keperluan lebar jalur sebelum mengguna pakai migrasi awan adalah penting. Organisasi mesti menilai prestasi aplikasi semasa mereka dan memperbaikinya sebelum memulakan migrasi awan.

Keperluan Kawal Selia dan Pematuhan

Satu lagi pertimbangan penting dalam migrasi awan ialah mengenal pasti keperluan kawal selia dan pematuhan yang berkenaan. Organisasi yang berpindah ke awan, memproses, menyimpan atau dihantar antara awan yang berbeza dan persekitaran rangkaian fizikal perlu memenuhi pelbagai keperluan kawal selia dan pematuhan. Selain itu, keperluan kawal selia dan pematuhan menyediakan peta jalan yang jelas untuk migrasi infrastruktur IT yang selamat. Jadi, mempunyai strategi yang betul untuk organisasi kekal patuh dan menjamin Infrastruktur mereka. Walau bagaimanapun, adalah penting untuk ambil perhatian bahawa strategi kawal selia dan pematuhan harus teguh dan cukup fleksibel untuk menyesuaikan diri dengan keperluan baharu.

Pemakaian Langkah Keselamatan

Menentukan jurang keselamatan dalam infrastruktur semasa dan melaksanakan penyelesaian keselamatan yang betul adalah kunci kepada migrasi awan yang berjaya. Organisasi mesti menggunakan penyelesaian keselamatan untuk operasi perniagaan berasaskan awan untuk mengukuhkan rangkaian dan infrastruktur IT. Pemasangan tembok api sahaja tidak mencukupi dari sudut keselamatan dan harus menyertakan analisis menyeluruh tentang dasar, prosedur, proses dan piawaian keselamatan yang sedia ada. Bergantung pada laporan, organisasi mesti melaksanakan langkah keselamatan termasuk Tembok Api Aplikasi Web, Pengesahan Dua Faktor, Sekuriti Akses Awan dan langkah-langkah sedemikian. Organisasi juga harus merangkumi pelaksanaan pengurusan risiko, pengurusan perubahan, kesinambungan perniagaan, dan program kesedaran keselamatan pelan pemulihan bencana dan program latihan untuk memastikan penggunaan awan selamat.

Pengurusan Hayat

Penyelesaian dan program keselamatan yang dilaksanakan hendaklah konsisten merentas persekitaran awan. Operasi yang lancar adalah penting untuk migrasi awan yang berjaya. Jadi, membawa ketidakselarasan dengan dasar keselamatan, peruntukan dan penyepaduan dengan sistem pusat diperlukan. Atas sebab ini, organisasi mesti melaksanakan dasar bersatu dan menggunakan penyelesaian pengurusan kitaran hayat untuk memastikan konsistensi merentas persekitaran. Pengurusan kitaran hayat adalah kunci untuk menyeragamkan operasi dan penyelesaian keselamatan. Organisasi harus mempertimbangkan untuk melaksanakan piawaian dan teknologi penyambung awan untuk penggunaan merentas persekitaran awan yang berbeza. Ini akan memastikan operasi perniagaan tanpa kerumitan dan pemindahan awan yang berjaya.

Kesimpulan

Teknologi awan berfungsi dengan baik untuk organisasi jika dilaksanakan dengan baik. Walau bagaimanapun, tumpuan untuk melaksanakan langkah keselamatan yang sesuai adalah penting. Organisasi mesti menjalankan analisis komprehensif sistem dan infrastruktur semasa mereka untuk menentukan jurang keselamatan dan memenuhi keperluan untuk pemindahan awan yang berjaya. Ini adalah apabila elemen keselamatan yang disebutkan di atas mula dimainkan. Mempertimbangkan pertimbangan keselamatan di atas akan membantu membina Infrastruktur awan yang selamat dan memudahkan Infrastruktur IT yang sangat selamat yang juga sesuai untuk landskap digital yang berkembang.

TERIMA KASIH KEPADA:

Lucy jones

ON SAHAM:

Blog Terkait

Dihantar oleh zenweb | 02 Ogos 2022
7 Sebab ZEVENET ialah perisian Pengimbangan Beban terbaik pada tahun 2022 Penyelesaian pengimbangan beban tidak lagi seperti dahulu. Apabila teknologi bertambah baik, ancaman juga…
7 SukaComments Off on 7 Reasons ZEVENET ialah perisian Pengimbangan Beban terbaik pada tahun 2022
Dihantar oleh zenweb | 20 Julai 2022
Pusat operasi rangkaian (NOC) ialah lokasi pusat di mana pasukan IT dalam organisasi memantau prestasi rangkaian. NOC menyediakan pelayan, pangkalan data, ruang cakera keras, dan…
18 SukaComments Off mengenai Pusat Operasi Rangkaian, Definisi dan 4 Amalan Terbaik Teratas
Dihantar oleh zenweb | 11 Julai 2022
Pengenalan Proses untuk mencapai dan mengekalkan Pematuhan PCI DSS bukanlah mudah untuk mana-mana organisasi. Sama ada organisasi berskala besar, firma bersaiz sederhana atau syarikat kecil, PCI DSS boleh…
19 SukaComments Off mengenai Apakah Persediaan yang diperlukan untuk Pematuhan PCI DSS?