10 Kepentingan Audit Keselamatan Maklumat

Dicatat oleh Zevenet | 22 September, 2021 | Laporan, Teknikal

Baru-baru ini kita menyaksikan peningkatan jumlah jenayah siber yang berlaku di industri di seluruh dunia. Walaupun sebagian besar badan pengawas dan pengawas berusaha untuk mencegah kejadian seperti itu, namun terbukti tidak ada bisnis atau industri yang dapat 100% kebal terhadap lanskap ancaman yang sedang berkembang. Yang mengatakan, sangat penting bagi perniagaan untuk bersikap proaktif dalam menangani kemungkinan ancaman dan serangan tersebut dan memiliki strategi keamanan siber yang efektif. Ini adalah tepat ketika dan di mana audit keselamatan IT dapat membantu. Sejumlah ancaman dapat dihalang dengan mewujudkan sistem pertahanan yang kuat terhadap jenayah siber. Ini dapat dicapai dengan proses penilaian yang berkesan seperti Audit Keselamatan Maklumat yang membantu menentukan ancaman, menetapkan kawalan keselamatan dan meningkatkan lagi keselamatan keseluruhan Infrastruktur perniagaan dan operasi perniagaan. Dengan membahas lebih terperinci mengenai aspek tertentu ini, kami telah berkongsi 10 sebab mengapa Audit Keselamatan Maklumat penting bagi perniagaan. Tetapi sebelum itu mari kita terlebih dahulu memahami makna audit keselamatan Maklumat untuk memahami faedahnya dengan lebih baik.

Apa itu Audit Keselamatan Maklumat?

Audit Keselamatan Maklumat adalah proses penilaian yang menilai amalan keselamatan organisasi yang telah ditetapkan. Ini adalah proses yang menentukan keberkesanan sistem pertahanan yang dibentuk terhadap sebarang ancaman. Audit Keselamatan Maklumat biasanya merangkumi imbasan kerentanan, ujian penembusan, penilaian rangkaian, dan banyak lagi yang membantu menentukan kerentanan dan kelemahan keselamatan dalam sistem IT. Audit adalah gabungan dari pentadbiran, perkakasan fizikal, aplikasi perisian, dan penilaian rangkaian. Dengan cara ini, proses penilaian dapat membantu syarikat / organisasi memperoleh pemahaman mengenai keadaan keselamatan semasa.

Mengatasi semakin meningkatnya keperluan standard keselamatan IT yang kuat yang mengatur badan dan pengawal selia dari seluruh dunia telah menetapkan Standard Keselamatan Maklumat yang kuat yang merupakan mandat di wilayah mereka. Walaupun beberapa daripadanya berlaku secara luas untuk seluruh industri IT, banyak piawaian Audit Keselamatan Maklumat yang dikembangkan adalah khusus untuk industri. Jadi ini adalah senarai beberapa Piawaian Audit Keselamatan Maklumat yang sangat popular di industri ini.
Pematuhan ISO: Organisasi Antarabangsa untuk Standardisasi (ISO) menyediakan garis panduan untuk organisasi yang memastikan keselamatan, kebolehpercayaan, ketersediaan infrastruktur IT. ISO / IEC 27001 yang terkenal dengan keperluan sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat adalah standard antarabangsa yang sangat popular dan diterima ramai untuk Keselamatan Maklumat.
Peraturan Keselamatan HIPAA: Pematuhan HIPAA yang terdiri dari Peraturan Keamanan menetapkan syarat yang berkaitan dengan kaedah atau teknik yang diharapkan dapat digunakan oleh organisasi untuk melindungi Maklumat Kesihatan Peribadi (PHI) atau (ePHI) pesakit.
Pematuhan PCI DSS: Piawaian pematuhan PCI DSS berlaku untuk organisasi yang berurusan dengan data kad pembayaran pelanggan. Piawaian ini direka untuk memastikan perlindungan data kad pembayaran yang melibatkan transaksi pembayaran dalam talian.

Kepentingan Audit Keselamatan Maklumat

Audit Keselamatan Maklumat adalah proses penilaian yang membantu mengenal pasti kelemahan dan risiko keselamatan dalam Infrastruktur IT organisasi. Pendedahan risiko tidak hanya mempengaruhi keselamatan sistem dan Prasarana tetapi juga mempengaruhi keseluruhan operasi perniagaan. Keselamatan Maklumat bukan hanya mengenai keselamatan IT, tetapi juga keselamatan Maklumat / Data. Oleh itu, inilah sebabnya kami sangat yakin bahawa Audit Keselamatan Maklumat sangat penting bagi setiap organisasi dan harus menjadi amalan biasa yang diamalkan oleh perniagaan untuk tetap aman dan patuh.

1. Menentukan Postur Keselamatan Semasa

Audit Keselamatan Maklumat jelas membantu organisasi menentukan status keselamatannya sekarang. Organisasi hasil audit akan mengetahui sama ada pertahanan keselamatan mereka berkesan atau tidak terhadap ancaman. Dengan ini, organisasi dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai amalan dan sistem IT dalaman dan luaran mereka. Laporan audit merangkumi senarai penemuan terperinci, menyoroti kawasan lemah dan penyelesaian tertentu yang dicadangkan. Laporan ini akan membimbing perniagaan untuk meningkatkan dasar, prosedur, kawalan, dan amalan keselamatan mereka.

2. Menentukan keperluan untuk Perubahan dalam Dasar dan Piawaian

Proses Audit maklumat membantu menemui kawasan lemah dan kelemahan dalam sistem keselamatan dan kawalan. Ia menyoroti keberkesanan sistem keselamatan IT organisasi. Laporan yang dihasilkan dari penemuan audit akan menunjukkan apakah kebijakan, prosedur, dan kontrol keamanan yang ada memadai untuk mengamankan organisasi. Penyelesaian dan maklum balas yang dicadangkan akan memandu organisasi dalam membuat perubahan yang diperlukan dalam sistem keselamatan, standard dan polisi.

3. Lindungi Sistem & Infrastruktur IT daripada Serangan

Audit Keselamatan Maklumat adalah cara untuk organisasi menilai sistem keselamatan mereka dan mengenal pasti kelemahan di dalamnya. Penilaian ini membantu dalam mengenal pasti kelemahan dan mencari kemungkinan titik masuk dan kelemahan keselamatan yang mungkin dikompromikan oleh penggodam untuk mendapatkan akses ke sistem dan rangkaian. Dengan cara ini audit membantu membuat pemeriksaan berkala mengenai keberkesanan langkah-langkah keselamatan yang seterusnya menyimpan data berharga.

4. Menilai Keselamatan Aliran Data

Audit Keselamatan Maklumat bukan sahaja memeriksa keselamatan sistem dan rangkaian, tetapi juga memastikan keselamatan data penting perniagaan. Data hari ini merupakan aset penting bagi mana-mana organisasi. Memandangkan nilai yang dimilikinya, mengamankan data kini menjadi keutamaan setiap organisasi. Yang mengatakan, Audit Keselamatan Maklumat menentukan aliran data ke seluruh organisasi. Selanjutnya, hasil atau penemuan yang diperoleh dari laporan tersebut membantu organisasi meletakkan dasar untuk setiap peningkatan atau penegakan keamanan dalam jaringan. Ini membantu menetapkan langkah keselamatan yang kuat terhadap serangan dan pelanggaran data.

5. Mengesahkan Pematuhan

Seperti disebutkan sebelumnya, sebagian besar badan pengatur dan pengatur dari seluruh dunia telah menetapkan langkah-langkah keamanan, persyaratan, dan standar yang kuat untuk dipatuhi oleh bisnis, untuk perlindungan terhadap ancaman keamanan siber yang berlaku. Organisasi diharapkan dapat memastikan kepatuhan terhadap pelbagai standard dan memberikan bukti yang sama. Jadi, ini adalah ketika Audit Keselamatan Maklumat memainkan peranan penting dalam membantu organisasi tetap patuh. Melakukan audit berkala akan membantu organisasi menentukan sama ada mereka mempunyai langkah-langkah yang mencukupi yang dilaksanakan untuk mencapai pematuhan terhadap pelbagai standard keselamatan dan perakuan. Audit memberi organisasi arahan untuk melaksanakan langkah-langkah dan mencapai kepatuhan. Audit Keselamatan Maklumat mengesahkan sama ada organisasi itu mematuhi piawaian dan amalan terbaik industri yang ditetapkan oleh badan pengawas tertinggi di seluruh dunia.

6. Mengemas kini Langkah Keselamatan

Audit Keselamatan secara berkala akan menentukan sama ada langkah-langkah semasa dilaksanakan dan mencukupi untuk melindungi daripada pelbagai ancaman keselamatan. Audit tersebut memberikan gambaran yang realistis tentang seberapa berkesan langkah-langkah keselamatan dan apakah mereka dapat menahan pemandangan ancaman yang sedang berkembang. Dengan cara ini, langkah-langkah keselamatan organisasi terus maju dan dikemas kini.

7. Rumuskan Dasar & Prosedur Keselamatan Baru

Bergantung pada hasil Audit Keselamatan Maklumat perniagaan dapat mengerjakan bidang peningkatan untuk memperbaiki jurang dalam sistem. Dengan itu, mereka dapat merumuskan kebijakan dan prosedur keamanan baru untuk mengatasi pemandangan ancaman yang terus berkembang. Audit berfungsi sebagai panduan bagi organisasi untuk mengembangkan strategi untuk melaksanakan kawalan keselamatan dan polisi serta prosedur yang berkaitan untuk memastikan penguatkuasaan. Secara keseluruhan, ia membantu organisasi membuat keputusan yang tepat mengenai peningkatan langkah keselamatannya.

8. Keberkesanan Latihan & Kesedaran Keselamatan

Audit Keselamatan Maklumat menyoroti kelemahan dalam sistem, proses, dan orang. Jadi, dengan itu, ia menyoroti keberkesanan latihan keselamatan dan program kesedaran yang dijalankan oleh organisasi. Ini memberikan pemeriksaan realiti kepada organisasi mengenai usaha mereka untuk melakukan latihan keselamatan secara berkala dan adakah mereka perlu memperbaiki program dengan cara apa pun.

9. Pengurusan Tindak Balas Insiden

Audit Keselamatan Maklumat akan menentukan keberkesanan Pengurusan Tindak Balas Insiden organisasi. Ini menyoroti kekurangan dalam proses dan mempersiapkan organisasi untuk situasi yang tidak dijangka. Laporan Audit juga akan menunjukkan sama ada Respons Insiden semasa berkesan atau tidak dan adakah organisasi bersedia untuk kecemasan seperti pelanggaran keselamatan siber.

10. Prasarana Pujian dengan Keselamatan IT

Untuk organisasi tertentu, Infrastruktur dan teknologi IT mereka harus sesuai dengan tahap keselamatan yang mereka laksanakan. Oleh itu, audit IT dapat membantu organisasi memahami alat keselamatan yang tepat untuk perniagaan mereka. Audit membantu menentukan sama ada perniagaan memerlukan penyelesaian keselamatan terpusat atau perisian khusus untuk menangani pelbagai risiko dan ancaman. Audit Keselamatan Maklumat yang dilakukan oleh pakar keselamatan memberikan penemuan terperinci mengenai audit dengan bidang lemah yang perlu ditangani dan dicadangkan penyelesaian untuk mengurangkan risiko dan melindungi keseluruhan bisnis.

Kesimpulan

Audit Keselamatan Maklumat memastikan audit mendalam terhadap infrastruktur organisasi dan sikap keselamatannya. Ini membantu menentukan pendedahan risiko, mengesan kerentanan, dan kelemahan keselamatan yang boleh mempengaruhi keselamatan organisasi. Secara keseluruhan, Audit Keselamatan Maklumat memfasilitasi Pengurusan Risiko, Tadbir urus risiko, Pengurusan Kesinambungan & Kejadian, Pengurusan Risiko Pihak Ketiga, dan Pematuhan terhadap Piawaian dan Peraturan terbaik Industri yang ditetapkan oleh badan dan pengawal selia industri global.

TERIMA KASIH KEPADA:

Nikhil Nahar

ON SAHAM:

Blog Terkait

Dihantar oleh zenweb | 17 November 2021
Di antara situasi tragis pandemik semasa, hasil yang memberi inspirasi ialah budaya terpencil. Gangguan mendadak dalam industri memaksa organisasi mula beroperasi dari jauh hampir semalaman. Sebagai…
6 SukaComments Off tentang Cara Kerja Jauh Dengan Cloud Membantu Perniagaan Kecil
Dihantar oleh zenweb | 12 November 2021
Kita semua tahu bahawa industri IT adalah salah satu industri yang paling pesat berkembang di seluruh dunia dan pengkomputeran awan telah memberi impak yang besar kepada pertumbuhan industri IT sepanjang…
10 SukaComments Off tentang Mengapa Pengimbangan Beban penting kepada Persekitaran Pengkomputeran Awan
Dihantar oleh zenweb | 28 Oktober 2021
Pengenalan Jenayah siber yang semakin meningkat dalam industri telah memaksa perniagaan untuk menumpukan pada pelaksanaan keselamatan siber dalam organisasi. Landskap IT yang berkembang sangat memerlukan operasi dan sistem perniagaan yang dinamik…
14 SukaComments Off mengenai 5 Pertimbangan Keselamatan Teratas untuk Migrasi Awan