Bagaimana untuk mengaktifkan semula konsol bersiri dalam ZNA64EE 3300

DIPOS oleh Zevenet | 7 Julai 2017

Gambaran Keseluruhan

Pemasangan zlbinstall_5.0.x.tgz mencetuskan kemas kini kepada fail konfigurasi grub yang menetapkan semula beberapa parameter boot sistem kritikal yang diperlukan untuk akses konsol bersiri melalui kabel RS232. Jika anda mengemas kini alat rangkaian Zevenet anda kepada Zevenet 5.0.x versi kemudian anda akan kehilangan akses melalui kabel konsol bersiri selepas kemas kini, ikuti langkah-langkah di bawah untuk memulihkan akses konsol bersiri dan elakkan isu selanjutnya dalam kemas kini masa depan.

Prosedur

Mulakan sesi SSH ke alat Zevenet Load Balancer dan fail tetapan grub sandaran (untuk dipulihkan dalam kes kegagalan boot):

root@zlb# cp /boot/grub/grub.cfg /boot/grub/grub.cfg_backup
root@zlb# cp /etc/default/grub /etc/default/grub_backup

Edit fail konfigurasi lalai grub / etc / default / grub

root@zlb# vi /etc/default/grub

Tukar parameter GRUB_CMDLINE_LINUX = ”” nilai kepada:

GRUB_CMDLINE_LINUX="console=tty0 console=ttyS0,19200n8"

Tukar baris parameter berikut untuk mengalihkan output grub ke port konsol bersiri:

GRUB_TERMINAL=serial
GRUB_SERIAL_COMMAND="serial --speed=19200 --unit=0 --word=8 --parity=no --stop=1"

Simpan perubahan dan edisi fail yang rapat.

Sekarang jalankan arahan berikut untuk mengemas kini entri grub dalam /boot/grub/grub.cfg:

root@zlb# update-grub

Apabila selesai, jalankan arahan berikut dan semak bahawa teks dalam huruf tebal muncul konsol = tty0 konsol = ttyS0,19200n8, jika ya, anda sudah bersedia untuk reboot sistem dan output konsol siri kini akan berfungsi semasa sistem boot.

root@zlb# cat /boot/grub/grub.cfg | grep console

terminal_input console

terminal_output console

linux /vmlinuz-3.16.0-4-amd64 root=/dev/sda2 ro console=tty0 console=ttyS0,19200n8 quiet

linux /vmlinuz-3.16.0-4-amd64 root=/dev/sda2 ro console=tty0 console=ttyS0,19200n8 quiet

linux /vmlinuz-3.16.0-4-amd64 root=/dev/sda2 ro single console=tty0 console=ttyS0,19200n8

Sekiranya teks tidak muncul dalam keluaran sebelumnya, jangan reboot unit dan hubungi dengan Tim Sokongan untuk memeriksa apa yang salah dengan membuka masalah di portal sokongan rasmi Zevenet Central.

Berkongsi pada:

Dokumentasi di bawah syarat-syarat Lesen Dokumentasi Bebas GNU.

Adakah artikel ini berguna?

Artikel yang berkaitan