Pemantauan Zevenet dengan Zabbix

DIPOS oleh Zevenet | 5 Jun, 2017

Gambaran Keseluruhan

Matlamat artikel ini adalah menerangkan cara memantau kesihatan dan prestasi sistem Zevenet dengan sistem pemantauan Zabbix. Zabbix adalah rangkaian sumber terbuka perusahaan yang popular dan perisian pemantauan aplikasi yang dicipta oleh Alexei Vladishev.

Dalam dokumen ini, kita akan menggunakan Zabbix Linux Agent untuk mendapatkan metrik dari alat Zevenet ADC Load Balancer. Kami telah memilih kaedah ini kerana cara termudah untuk memantau kesihatan sistem dan prestasi alat Zevenet ADC Load Balancer. Dalam cara penerangan lebih lanjut, kami akan menerangkan cara menyediakan daemon SNMP untuk melaksanakan pemantauan SNMP dan cara menggunakan ZAPI untuk mendapatkan metrik tersuai dari alat Zevenet anda.

Menjelaskan pemasangan dan persediaan pelayan Zabbix adalah keluar dari skop dokumen ini. Anda boleh merujuk kepada dokumentasi rasmi Zabbix https://www.zabbix.com/documentation/3.0/manual/installation sekiranya anda memerlukan bantuan memasang dan mengkonfigurasi Zabbix Server.

Untuk ujian kami, kami akan menggunakan Zabbix Server 3.0.9:

root@monitor:~# zabbix_server -V | grep zabbix_server
zabbix_server (Zabbix) 3.0.9

Dan Zevenet 5.0.8:

root@zvato505:~# dpkg -l zevenet | grep zevenet
ii zevenet    5.0.8    amd64    ZEVENET Load Balancer Enterprise Edition

Dengan Zabbix Agent 3.0.9:

root@zvato505:~# zabbix_agentd -V | grep zabbix_agentd
zabbix_agentd (daemon) (Zabbix) 3.0.9

konvensyen

Kami akan menggunakan konvensyen berikut dalam dokumen ini:

Namanilai
Alamat IP Pelayan Zabbix192.168.0.187
Pelabuhan pelayan Zabbix10050
URL Antara Muka Web Pelayan Zabbixhttp://192.168.0.187
Zevenet ADC Load Balancer perkakas alamat IP192.168.100.10

 

Memasang Ejen Zabbix di Zevenet ADC Load Balancer

Untuk memasang ejen Zabbix, anda mesti login sebagai root ke dalam Zevenet ADC Load Balancer konsol:

1. Jalankan arahan berikut untuk memuat turun ejen Zabbix terbaru dari repositori rasmi:

wget http://repo.zabbix.com/zabbix/3.0/debian/pool/main/z/zabbix/zabbix-agent_3.0.9-1+jessie_amd64.deb

Contoh output:

root@monitor:~# wget http://repo.zabbix.com/zabbix/3.0/debian/pool/main/z/zabbix/zabbix-agent_3.0.9-1+jessie_amd64.deb
--2017-06-05 11:13:16-- http://repo.zabbix.com/zabbix/3.0/debian/pool/main/z/zabbix/zabbix-agent_3.0.9-1+jessie_amd64.deb
Resolving repo.zabbix.com (repo.zabbix.com)... 162.243.159.138
Connecting to repo.zabbix.com (repo.zabbix.com)|162.243.159.138|:80... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 342848 (335K) [application/x-debian-package]
Saving to: ‘zabbix-agent_3.0.9-1+jessie_amd64.deb’

zabbix-agent_3.0.9-1+jessie_amd64.deb            100%[==========================================================================================================================================>] 334.81K  404KB/s  in 0.8s

2017-06-05 11:13:17 (404 KB/s) - ‘zabbix-agent_3.0.9-1+jessie_amd64.deb’ saved [342848/342848]

2. Pasang pakej ejen Zabbix:

dpkg -i zabbix-agent_3.0.9-1+jessie_amd64.deb

Contoh output:

root@zvato505:~# dpkg -i zabbix-agent_3.0.9-1+jessie_amd64.deb
Selecting previously unselected package zabbix-agent.
(Reading database ... 50607 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack zabbix-agent_3.0.9-1+jessie_amd64.deb ...
Unpacking zabbix-agent (1:3.0.9-1+jessie) ...
Setting up zabbix-agent (1:3.0.9-1+jessie) ...
Processing triggers for systemd (215-17+deb8u1) ...
Processing triggers for man-db (2.7.0.2-5) ...

 

Mengkonfigurasi Agen Zabbix di Zevenet ADC Load Balancer

1. Edit /etc/zabbix/zabbix_agentd.conf fail dan ubah suai arahan berikut:

A. Masukkan alamat IP pelayan Zabbix anda dalam arahan Pelayan:

### Option: Server
#    List of comma delimited IP addresses (or hostnames) of Zabbix servers.
#    Incoming connections will be accepted only from the hosts listed here.
#    If IPv6 support is enabled then '127.0.0.1', '::127.0.0.1', '::ffff:127.0.0.1' are treated equally.
#
# Mandatory: no
# Default:
# Server=

Server=

B. Letakkan alamat IP dan pelabuhan pelayan Zabbix anda dalam arahan ServerActive:

##### Active checks related

### Option: ServerActive
#    List of comma delimited IP:port (or hostname:port) pairs of Zabbix servers for active checks.
#    If port is not specified, default port is used.
#    IPv6 addresses must be enclosed in square brackets if port for that host is specified.
#    If port is not specified, square brackets for IPv6 addresses are optional.
#    If this parameter is not specified, active checks are disabled.
#    Example: ServerActive=127.0.0.1:20051,zabbix.domain,[::1]:30051,::1,[12fc::1]
#
# Mandatory: no
# Default:
# ServerActive=

ServerActive=:

C. Letakkan nama hos Zevenet dalam arahan Nama Host:

### Option: Hostname
#    Unique, case sensitive hostname.
#    Required for active checks and must match hostname as configured on the server.
#    Value is acquired from HostnameItem if undefined.
#
# Mandatory: no
# Default:
# Hostname=

Hostname=

2. Mula ejen Zabbix:

service zabbix-agent start

3. Sekarang kita boleh menguji jika ejen sedang berjalan dengan arahan ini:

ps -ef | grep zabbix

Contoh output:

root@zvato505:~# ps -ef | grep zabbix
zabbix  30382   1 0 11:13 ?    00:00:00 /usr/sbin/zabbix_agentd -c /etc/zabbix/zabbix_agentd.conf
zabbix  30383 30382 0 11:13 ?    00:00:00 /usr/sbin/zabbix_agentd: collector [idle 1 sec]
zabbix  30384 30382 0 11:13 ?    00:00:00 /usr/sbin/zabbix_agentd: listener #1 [waiting for connection]
zabbix  30385 30382 0 11:13 ?    00:00:00 /usr/sbin/zabbix_agentd: listener #2 [waiting for connection]
zabbix  30386 30382 0 11:13 ?    00:00:00 /usr/sbin/zabbix_agentd: listener #3 [waiting for connection]
zabbix  30387 30382 0 11:13 ?    00:00:00 /usr/sbin/zabbix_agentd: active checks #1 [idle 1 sec]
root   30614 30257 0 11:13 pts/1  00:00:00 grep zabbix

4. Pautan Zabbix ejen untuk membetulkan runlevels, memastikan ejen Zabbix akan bermula secara automatik sekiranya sistem reboot.

update-rc.d zabbix-agent enable

 

Mengkonfigurasi Zabbix Server untuk memantau Zevenet ADC Load Balancer

Pada ketika ini, kami bersedia untuk mengakses antara muka pentadbiran web Zabbix Server, sambil menambah Zevenet ADC Load Balancer ke pangkalan data tuan rumah Zabbix jadi Zabbix boleh mula memantaunya.

 1. Akses kepada antara muka pentadbiran web Zabbix Server.
 2. Pergi ke Konfigurasi> Host> Buat Host.
 3. Isi tab Host:
  1. Nama hos (Mandatori): Jenis Zevenet ADC Load Balancer appliance FQDN atau alamat IP.
  2. Nama kelihatan (Mandatori): Jenis Zevenet ADC Load Balancer perkakas nama yang boleh dilihat.
  3. Tambahkan ke kumpulan Host (Mandatori): iaitu Load Balancers
  4. Antara muka Agen: (Wajib): Taip Zevenet ADC Load Balancer perkakas nama host FQDN atau alamat IP. Ingatlah untuk menetapkan ke "Sambungkan ke" ke IP jika anda memasukkan alamat IP atau DNS jika anda mengisi nama hos FQDN.
 4. Klik di tab Templates dan tambahkan templat "Template OS Linux".
 5. Klik pada butang Kemas kini.

Grafik prestasi

Itu sahaja! Anda boleh menyemak semua metrik yang dapat dikeluarkan oleh Zabbix. Pergi ke Pemantauan> Grafik dan pilih jenis graf yang anda mahu lihat.

Buat pemicu adat di Zabbix Server untuk memantau penggunaan alat Zevenet CPU

Sekarang kita mempunyai Zevenet ADC Load Balancer yang dipantau dengan usaha minimum, jadi sekarang apa? Kami akan melihat cara mencetuskan pemacu adat di Zabbix Server untuk memantau tingkah laku tertentu.

Katakanlah bahawa kita perlu memantau penggunaan CPU alat Zevenet, dan untuk lebih spesifik katakanlah bahawa kita mahukan amaran di Zabbix Server jika penggunaan CPU lebih tinggi daripada 20%.

1. Pergi ke Konfigurasi> Host, klik pada hos Zevenet, klik pada Pemicu dan kemudian klik pada butang mewujudkan pencetus.

 • Nama: (Mandatori) Nama pemicu (iaitu: CPU terbiar kurang daripada 20%)
 • Ungkapan: (Wajib) {192.168.100.10:system.cpu.util[,idle].last()}<20 (Klik pada butang Tambah untuk menggunakan wizard untuk membina ungkapan)
 • Generasi peristiwa PROBLEM: (Pilihan)
 • Penerangan: (Pilihan)
 • URL: (Pilihan)
 • Keparahan: (Mandatori) Tinggi
 • Aktifkan: (Mandatori) Diperiksa

2.Klik butang Tambah.

Untuk menguji pencetus, kami baru saja mencipta login sebagai superuser di Zevenet ADC Load Balancer dan ketik perintah ini:

PENTING: JANGAN JENIS PERINTAH INI DALAM BALANCER LOAD PENGELUARAN, UJI DALAM PERSEKITARAN PEMBANGUNAN. ITU MENGHASILKAN PENGGUNAAN CPU 100%!

for i in 1 2 3 4; do while : ; do : ; done & done

Pergi ke Pemantauan> Acara dan tunggu untuk melihat peristiwa 'CPU idle kurang dari 20%' dicetuskan.

Berkongsi pada:

Dokumentasi di bawah syarat-syarat Lesen Dokumentasi Bebas GNU.

Adakah artikel ini berguna?

Artikel yang berkaitan