Bagaimana untuk mengubah saiz sistem fail ADC Zevenet dengan LVM

DIPOS oleh Zevenet | 2 Mei 2017

Gambaran Keseluruhan

Zevenet Appliances dihantar dalam format ringan untuk mempermudah penyebaran dan pemasangan di platform mana pun, tetapi jika diperlukan lebih banyak penyimpanan untuk sistem pembalakan atau integrasi aplikasi khusus, ukuran sistem fail diperlukan.
Atas sebab itu, dokumen berikut menerangkan prosedur untuk meningkatkan saiz sistem fail root untuk perkakas maya Zevenet. Prosedur ini boleh digunakan untuk peralatan yang digunakan LVM (Pengurus Volume Linux), sila semak apakah partition root anda (/) dapat ditingkatkan dengan perintah berikut:

root@zva#> lvdisplay | grep "LV Path" | grep root
 LV Path        /dev/zva64/root

Nota: Jika Laluan LV tidak muncul dengan nilai / dev / zva64 / root maka partition root anda tidak dapat ditingkatkan.

Prosedur

Lampirkan alat Load Balancer ZVA maya cakera maya yang baru dengan saiz yang dikehendaki. Dalam contoh ini kita akan meningkatkan partition root (/) dengan GB tambahan 5. Perhatikan saiz / sebelum untuk mula (Hanya tersedia 864Mb).

root@zva#> df -h
Filesystem        Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/dm-0         1.9G 912M 864M 52% /

Kini dari HyperVisor Client dilampirkan kepada pengimbang beban maya cakera maya baru dengan 5GB.

ubah saiz fs cakera maya fs

Dalam contoh kami peranti baru akan dikesan di dalam pengimbang beban maya dengan nama peranti / dev / xvdb.

root@zva#> fdisk -l

Disk /dev/xvda: 8 GiB, 8589934592 bytes, 16777216 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x08115355

Device   Boot  Start   End Sectors Size Id Type
/dev/xvda1 *    2048  999423  997376 487M 83 Linux
/dev/xvda2    999424 13694975 12695552 6.1G 8e Linux LVM
/dev/xvda3   13694976 16775167 3080192 1.5G 82 Linux swap / Solaris

Disk /dev/mapper/zva64-root: 1.9 GiB, 2046820352 bytes, 3997696 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk /dev/mapper/zva64-config: 488 MiB, 511705088 bytes, 999424 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk /dev/mapper/zva64-log: 3.7 GiB, 3938451456 bytes, 7692288 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk /dev/xvdb: 5 GiB, 5368709120 bytes, 10485760 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes

Sekarang sediakan peranti ini / dev / xvdb untuk dimasukkan ke dalam LVM:

root@zva#> fdisk /dev/xvdb

Dan laksanakan tindakan berikut.

mengubah saiz cakera maya fs dengan lvm

Peranti baru dengan nama / dev / xvdb1 telah di cipta.

root@zva#> fdisk -l /dev/xvdb

Disk /dev/xvdb: 5 GiB, 5368709120 bytes, 10485760 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0xa3e1a858

Device   Boot Start   End Sectors Size Id Type
/dev/xvdb1    2048 10485759 10483712  5G 8e Linux LVM

Sekarang masukkan peranti baru yang sudah dibuat / dev / xvdb1 di LVM.

root@zva#> pvcreate /dev/xvdb1
 Physical volume "/dev/xvdb1" successfully created

Peralatan ZVA hanya termasuk satu kumpulan kelantangan yang dipanggil zva64, di dalam kumpulan volum ini terdapat jumlah logik 3, salah satunya mengurus partition root.

Perintah berikut menunjukkan saiz kumpulan kumpulan dan nama:

root@zva#> vgdisplay 
 --- Volume group ---
 VG Name        zva64
 System ID       
 Format        lvm2
 Metadata Areas    1
 Metadata Sequence No 4
 VG Access       read/write
 VG Status       resizable
 MAX LV        0
 Cur LV        3
 Open LV        3
 Max PV        0
 Cur PV        1
 Act PV        1
 VG Size        6.05 GiB
 PE Size        4.00 MiB
 Total PE       1549
 Alloc PE / Size    1549 / 6.05 GiB
 Free PE / Size    0 / 0  
 VG UUID        EmgT1X-gPw3-f16M-kBC6-0x4s-LdS8-ymeyB6

Sekarang sertakan peranti ini / dev / xvdb1 (5Gb) dalam kumpulan kelantangan dengan nama zva64, secara automatik kumpulan volum ini akan meningkat.

root@zva#> vgextend zva64 /dev/xvdb1
 Volume group "zva64" successfully extended

Perhatikan saiz keseluruhan selepas arahan terkini dalam kumpulan kelantangan:

root@zva#> vgdisplay 
 --- Volume group ---
 VG Name        zva64
 System ID       
 Format        lvm2
 Metadata Areas    2
 Metadata Sequence No 5
 VG Access       read/write
 VG Status       resizable
 MAX LV        0
 Cur LV        3
 Open LV        3
 Max PV        0
 Cur PV        2
 Act PV        2
 VG Size        11.05 GiB
 PE Size        4.00 MiB
 Total PE       2828
 Alloc PE / Size    1549 / 6.05 GiB
 Free PE / Size    1279 / 5.00 GiB
 VG UUID        EmgT1X-gPw3-f16M-kBC6-0x4s-LdS8-ymeyB6

Sekarang, ruang bebas baru harus ditambahkan pada akar partition (/) dalam jumlah logik dengan nama akar. Di sini jilid logik yang dibuat di dalam kumpulan kelantangan zva64.

root@zva#> lvdisplay 
 --- Logical volume ---
 LV Path        /dev/zva64/root
 LV Name        root
 VG Name        zva64
 LV UUID        EKZu18-rtrq-Fii5-3hCq-JIQh-OGG3-TQhbzU
 LV Write Access    read/write
 LV Creation host, time zva64ee40, 2015-07-28 09:25:23 -0400
 LV Status       available
 # open         1
 LV Size        1.91 GiB
 Current LE       488
 Segments        1
 Allocation       inherit
 Read ahead sectors   auto
 - currently set to   256
 Block device      254:0
  
 --- Logical volume ---
 LV Path        /dev/zva64/config
 LV Name        config
 VG Name        zva64
 LV UUID        tHSNAl-BAhc-4WeJ-7c24-23lW-91pD-xwATuq
 LV Write Access    read/write
 LV Creation host, time zva64ee40, 2015-07-28 09:26:39 -0400
 LV Status       available
 # open         1
 LV Size        488.00 MiB
 Current LE       122
 Segments        1
 Allocation       inherit
 Read ahead sectors   auto
 - currently set to   256
 Block device      254:1
  
 --- Logical volume ---
 LV Path        /dev/zva64/log
 LV Name        log
 VG Name        zva64
 LV UUID        vjduEj-zLnx-tTEh-FJN6-SrOJ-iwdp-TGi3Sn
 LV Write Access    read/write
 LV Creation host, time zva64ee40, 2015-07-28 09:26:49 -0400
 LV Status       available
 # open         1
 LV Size        3.67 GiB
 Current LE       939
 Segments        1
 Allocation       inherit
 Read ahead sectors   auto
 - currently set to   256
 Block device      254:2

Memperbaiki kelantangan logik yang dinamakan akar dengan ruang bebas tambahan dalam sistem (5 GB tambahan) seperti berikut:

root@zva#> lvextend -l +100%FREE /dev/zva64/root
 Size of logical volume zva64/root changed from 1.91 GiB (488 extents) to 6.90 GiB (1767 extents).
 Logical volume root successfully resized

Perhatikan sekarang lvdisplay menunjukkan saiz baru dalam Logical Volume dengan nama akar.

root@zva#> lvdisplay 
 --- Logical volume ---
 LV Path        /dev/zva64/root
 LV Name        root
 VG Name        zva64
 LV UUID        EKZu18-rtrq-Fii5-3hCq-JIQh-OGG3-TQhbzU
 LV Write Access    read/write
 LV Creation host, time zva64ee40, 2015-07-28 09:25:23 -0400
 LV Status       available
 # open         1
 LV Size        6.90 GiB
 Current LE       1767
 Segments        2
 Allocation       inherit
 Read ahead sectors   auto
 - currently set to   256
 Block device      254:0
 .
 .
 .

Akhirnya ubah saiz sistem fail root (/) dengan saiz sedia ada baru:

root@zva#> resize2fs /dev/zva64/root
resize2fs 1.42.12 (29-Aug-2014)
Filesystem at /dev/zva64/root is mounted on /; on-line resizing required
old_desc_blocks = 1, new_desc_blocks = 1
The filesystem on /dev/zva64/root is now 1809408 (4k) blocks long.

Sahkan ruang kosong baru dengan arahan berikut (Available 5.6Gb):

root@zva#> df -h
Filesystem        Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/dm-0         6.8G 914M 5.6G 14% /
udev            10M   0  10M  0% /dev
tmpfs           98M 4.4M  94M  5% /run
tmpfs           245M   0 245M  0% /dev/shm
tmpfs           5.0M   0 5.0M  0% /run/lock
tmpfs           245M   0 245M  0% /sys/fs/cgroup
/dev/mapper/zva64-config 465M 2.3M 434M  1% /usr/local/zenloadbalancer/config
/dev/mapper/zva64-log   3.6G 7.6M 3.4G  1% /var/log
/dev/xvda1        464M  33M 403M  8% /boot

Pada ketika ini, pengimbang beban anda diubah saiznya dan bersedia untuk skala perkhidmatan.

Berkongsi pada:

Dokumentasi di bawah syarat-syarat Lesen Dokumentasi Bebas GNU.

Adakah artikel ini berguna?

Artikel yang berkaitan