IPDS | DoS | Buat

DIPOS oleh Zevenet | 15 Mei 2019

Mewujudkan peraturan DoS yang disesuaikan menghalang serangan ke perkhidmatan ladang tertentu.

Untuk membuat peraturan DoS baru pilih Tindakan >> Buat peraturan DoS dan isikan medan yang diminta:

Nama. Nama peraturan deskriptif.
peraturan. Jenis aturan DoS yang akan dibuat di antara jenis yang ada, akan menentukan apa yang akan menjadi fokus peraturan: Had sambungan sesaat, Had jumlah sambungan setiap IP sumber, Semak bendera bendera TCP, Hadkan permintaan RST sesaat.

Setelah data yang diperlukan ditetapkan, klik pada CREATE untuk menghasilkan peraturan DoS baru.

Langkah seterusnya, konfigurasikan peraturan DoS anda.

Berkongsi pada:

Dokumentasi di bawah syarat-syarat Lesen Dokumentasi Bebas GNU.

Adakah artikel ini berguna?

Artikel yang berkaitan