DSLB | Ladang | Buat

DIPOS oleh Zevenet | 15 Mei 2019

Di bawah seksyen ini, anda akan dapat membuat ladang DSLB.

Buat Farm DSLB

Untuk membuat ladang DSLB pergi ke DSLB modul >> Farms seksyen, dan pilih Buat Ladang. Ini akan menunjukkan bentuk dengan konfigurasi minimum diperlukan untuk ladang DSLB:

Nama. Nama pengenalan ladang.
IP maya. Tetapkan antara muka rangkaian dan alamat IP ke ladang baru. Alamat IP ini akan dikonfigurasikan dalam klien tempatan sebagai gateway lalai untuk memuatkan keseimbangan permintaan antara Internet atau uplink WAN.

Setelah butiran ladang baru dimasukkan, tekan CREATE butang dan ladang akan diwujudkan.

Langkah seterusnya, mengkonfigurasi sifat ladang DSLB.

Berkongsi pada:

Dokumentasi di bawah syarat-syarat Lesen Dokumentasi Bebas GNU.

Adakah artikel ini berguna?

Artikel yang berkaitan