Sistem | RBAC | Peranan | Buat

DIPOS oleh Zevenet | 15 Mei 2019

Untuk membuat peranan baru pilih Buat Peranan, Dari Peranan RBAC seksyen, ia akan membuka borang untuk mewujudkan peranan baru.

Anda hanya boleh mengisi medan nama:

Nama. Nama peranan Deskriptif, ia digunakan sebagai pengecam unik.

Selepas anda melengkapkan nama, anda harus menekan CREATE butang untuk membuat peranan baru, tindakan ini akan mengarahkan anda ke borang konfigurasi peranan.

Berkongsi pada:

Dokumentasi di bawah syarat-syarat Lesen Dokumentasi Bebas GNU.

Adakah artikel ini berguna?

Artikel yang berkaitan