Rangkaian | Antara Muka Maya | Buat

DIPOS oleh Zevenet | 15 Mei 2019

Bahagian ini menerangkan cara membuat antara muka maya dan pilihan yang berbeza.

Buat Antara Muka Maya

Cari di bawah pilihan terperinci yang ada semasa membuat antara muka maya.

antara muka maya rangkaian zevenet buat

Antara Muka Ibu Bapa. Tetapkan a NIC, Ikatan or VLAN antara muka sebagai antara muka ibu bapa, Interface Maya akan dikonfigurasikan padanya.
Nama. Tetapkan nama untuk mengenal pasti yang baru Interface Maya, nama itu bermula dengan nama Antara Muka Ibu Bapa diikuti dengan ID nama antara muka maya yang akan digunakan, dan mereka dipisahkan dengan aksara kolon. Nama antara muka ibu bapa ditambah 1 ditambah set nama mestilah lebih rendah daripada 16 seperti yang ditakrifkan oleh sistem.
IP Address. Tetapkan alamat IP lapisan-rangkaian ke antara muka maya yang baru. Netmask dan Gateway akan diwarisi dari antara muka ibu bapa. Alamat tersebut hanya boleh berada dalam rangkaian yang sama seperti ibu bapa. Sokongan IPv4 atau IPv6

Apabila semua konfigurasi yang diperlukan ditetapkan, tekan Buat butang untuk mewujudkan antara muka maya yang baru.

Berkongsi pada:

Dokumentasi di bawah syarat-syarat Lesen Dokumentasi Bebas GNU.

Adakah artikel ini berguna?

Artikel yang berkaitan