Rangkaian | IP Terapung | Konfigurasikan

DIPOS oleh Zevenet | 15 Mei 2019

Bahagian ini menerangkan cara mengkonfigurasi a IP Terapung untuk antara muka.

Load balancer menyamar trafik yang dihantar melalui antara muka dengan IP antara muka keluarnya. Setiap kali kluster dikonfigurasi, antara muka NIC tidak akan menyimpan alamat IP NIC mereka di kedua-dua node, ini akan menyebabkan bahawa jika kluster menukar tuannya, sambungan akan terjejas.
Untuk mengelakkan ini berlaku, IP terapung harus selalu digunakan ketika bekerja dengan kluster. Apabila IP terapung dikonfigurasikan melalui antara muka NIC pada induk, ia akan ditiru di kedua-dua nod dan lalu lintas keluar dari ladang l4xnat dari nod induk akan disamar dengan IP terapung dan bukannya IP antara muka keluar sehingga jika kluster beralih, sambungan tidak akan terjejas dan akan telus.

Tetapan Global

Dalam bahagian ini, anda akan melihat medan berikut pada muka Maya:

Antara muka. Nama sistem antara muka ibu bapa. Tidak boleh diedit.
IP Terapung. Pilih IP terapung di antara semua antara muka maya yang tersedia untuk antara muka.

Untuk menggunakan perubahan, klik pada Hantar butang. Apabila konfigurasi dikemas kini IP terapung akan tersedia dalam perkhidmatan kluster.

Berkongsi pada:

Dokumentasi di bawah syarat-syarat Lesen Dokumentasi Bebas GNU.

Adakah artikel ini berguna?

Artikel yang berkaitan