Rangkaian | Gateway | Konfigurasikan

DIPOS oleh Zevenet | 15 Mei 2019

Bahagian ini menerangkan cara mengemas kini atau mengubah suai Gateway lalai.

Tetapan Global

Dalam bahagian ini, anda boleh mengkonfigurasi atribut berikut untuk gerbang lalai:

Alamat. Alamat IP lapisan rangkaian gerbang lalai akan digunakan.
Antara muka. Pilih antara muka yang akan digunakan untuk trafik keluar yang tidak dituju ke mana-mana rangkaian yang sudah dikonfigurasikan dalam pengimbang beban.

Untuk menggunakan perubahan, klik pada Hantar butang. Apabila konfigurasi dikemas kini gerbang lalai akan sedia digunakan.

Berkongsi pada:

Dokumentasi di bawah syarat-syarat Lesen Dokumentasi Bebas GNU.

Adakah artikel ini berguna?

Artikel yang berkaitan