Rangkaian | Gateway

DIPOS oleh Zevenet | 15 Mei 2019

Bahagian ini membolehkan anda mengkonfigurasi Gateway lalai untuk IPv4 dan lain-lain untuk IPv6 dalam jadual penghalaan global dalam pengimbang beban walaupun setiap NIC, Bonding, dan VLAN dapat menyimpan gerbang mereka sendiri. GW lalai biasanya digunakan untuk mengakses akses tempatan dari pengimbang beban itu sendiri.

Jadual Gateway

Jadual ini menunjukkan Gateway lalai yang digunakan oleh pengimbang beban.

Alamat. Alamat IP bagi gerbang lalai. Menyokong IPv4 dan IPv6.
Antara muka. Antara muka tempatan yang akan digunakan secara lalai untuk trafik keluar.
Tindakan. Tindakan yang tersedia untuk gerbang lalai adalah seperti berikut:

  • Konfigurasi. Konfigurasikan pintu masuk lalai untuk pengimbang beban dalam timbunan masing-masing.
  • Unset. Nyahaktifkan konfigurasi dan keluarkan gateway lalai.
Berkongsi pada:

Dokumentasi di bawah syarat-syarat Lesen Dokumentasi Bebas GNU.

Adakah artikel ini berguna?

Artikel yang berkaitan