Sistem | RBAC | Kumpulan | Buat

DIPOS oleh Zevenet | 15 Mei 2019

Untuk membuat kumpulan baru pilih dari Kumpulan RBAC seksyen dan bentuk baru akan ditunjukkan untuk membuat kumpulan baru.

Anda perlu mengisi medan nama:

Nama. Nama kumpulan deskriptif mengenal pasti kumpulan di kalangan semua.

Selepas anda melengkapkan nama, anda harus menekan CREATE butang untuk membuat kumpulan baru, tindakan ini akan mengarahkan anda ke skrin konfigurasi kumpulan.

Berkongsi pada:

Dokumentasi di bawah syarat-syarat Lesen Dokumentasi Bebas GNU.

Adakah artikel ini berguna?

Artikel yang berkaitan