Rangkaian | VLAN | Kemas kini

DIPOS oleh Zevenet | 15 Mei 2018

Bahagian ini menerangkan bagaimana untuk mengemaskini dan mengubah suai a VLAN antara muka pengguna.

Tetapan Global

Dalam bahagian ini, anda boleh mengkonfigurasi atribut berikut pada antara muka VLAN:

tetapan kemas kini rangkaian zevenet vlan

Nama. Nama sistem untuk antara muka VLAN. Tidak boleh diedit.
MAC. Alamat MAC yang diberikan kepada VLAN tertentu. Tidak boleh diedit.
IP Address. Alamat IP yang diberikan kepada antara muka yang diberikan. Sokongan IPv4 dan IPv6.
Netmask. Topeng rangkaian dalam format IPv4 yang kini ditugaskan kepada NIC yang boleh diedit. Untuk IPv6 gunakan format CIDR (0 ke 128).
Gerbang. Gerbang lalai IPv4 atau IPv6 yang digunakan oleh VLAN.
Tag VLAN. Nombor tag yang akan digunakan oleh VLAN. Tidak boleh diedit.
Alias. Alias ​​antaramuka.

Susunan IPv4 dan IPv6 disokong, dengan mengambil kira bahawa Netmask dan Gateway mesti dikonfigurasikan dalam susunan yang sama daripada IP. Untuk menggunakan perubahan, klik pada Update butang. Apabila konfigurasi dikemas kini, antara muka VLAN dibesarkan.

Berkongsi pada:

Dokumentasi di bawah syarat-syarat Lesen Dokumentasi Bebas GNU.

Adakah artikel ini berguna?

Artikel yang berkaitan