DSLB | Ladang | Buat

DISIARKAN PADA 15 Mei 2018

Di bawah seksyen ini, anda akan dapat mewujudkan ladang DSLB.

Buat Farm DSLB

Selepas memilih Buat Ladang daripada Tindakan butang, panel baru untuk membuat persediaan ladang baru ditunjukkan.

zevenet dslb membuat ladang wan

Untuk membuat ladang DSLB pergi ke DSLB modul >> Farms seksyen >> Tindakan menu, dan pilih Buat Ladang. Ini akan menunjukkan bentuk dengan konfigurasi minimum diperlukan untuk ladang DSLB:

Nama. Nama pengenalan ladang.
IP maya. Tetapkan antara muka rangkaian dan alamat IP ke ladang baru. Alamat IP ini akan dikonfigurasikan dalam klien setempat sebagai gateway lalai untuk memuatkan keseimbangan permintaan antara Internet atau uplink WAN.

Setelah butiran ladang baru dimasukkan, kemudian tekan Buat butang dan mesej pengesahan harus muncul.

Langkah seterusnya, mengkonfigurasi sifat ladang DSLB.

Berkongsi pada:

Dokumentasi di bawah syarat-syarat Lesen Dokumentasi Bebas GNU.

Adakah artikel ini berguna?

Artikel yang berkaitan