Sistem | Perkhidmatan Jauh

DIPOS oleh Zevenet | 15 Mei 2018

. Perkhidmatan Jauh seksyen mengurus beberapa perkhidmatan luaran yang memerlukan sistem pengimbang beban seperti DNS untuk dapat menyelesaikan nama rangkaian dan NTP untuk mempunyai jam sistem disegerakkan.

Setiap perubahan dalam seksyen ini perlu digunakan klik pada Update .

Perkhidmatan DNS

Perkhidmatan ini digunakan untuk menyelesaikan nama rangkaian untuk domain tempatan atau global. Kandungan pelayan nama yang dikonfigurasi akan disimpan dalam fail sistem /etc/resolv.conf.

zevenet system remote services dns

Pelayan Utama. Alamat IP pelayan nama utama. Nilai lalai akan menjadi 8.8.8.8 .
Pelayan sekunder. Alamat IP pelayan nama menengah. Nilai ini adalah pilihan.

Perkhidmatan NTP

Perkhidmatan ini digunakan untuk menyegerakkan sistem penjimat beban sistem jam waktu.

zevenet system remote services ntp

Pelayan NTP. Alamat IP pelayan atau nama di mana hendak disambungkan untuk mendapatkan tarikh dan masa sistem. Nilai lalai akan menjadi pool.ntp.org .

Berkongsi pada:

Dokumentasi di bawah syarat-syarat Lesen Dokumentasi Bebas GNU.

Adakah artikel ini berguna?

Artikel yang berkaitan