GSLB | Ladang | Buat

DIPOS oleh Zevenet | 15 Mei 2018

Di bawah seksyen ini, anda akan dapat membuat ladang GSLB.

Buat Ladang GSLB

Selepas memilih Buat Ladang daripada Tindakan butang, panel baru untuk menubuhkan ladang baru ditunjukkan.

zevenet gslb membuat ladang

Untuk membuat ladang GSLB pergi ke GSLB >> Ladang dan kemudian klik pada Tindakan menu, dan pilih Buat Ladang. Ini akan menunjukkan bentuk dengan konfigurasi minimum yang diperlukan untuk ladang GSLB:

Nama. Nama pengenalan ladang.
IP maya. Tetapkan antara muka rangkaian dan alamat IP ke ladang baru.
Port Maya. Berikan pelabuhan yang berdedikasi ke ladang baru. Secara lalai, sebagai GSLB adalah perkhidmatan DNS port standard akan menjadi 53 UDP.

Sebaik sahaja butiran ladang baru telah dimasukkan, kemudian tekan Buat butang dan mesej pengesahan harus muncul.

Langkah seterusnya, mengkonfigurasi harta ladang GSLB.

Berkongsi pada:

Dokumentasi di bawah syarat-syarat Lesen Dokumentasi Bebas GNU.

Adakah artikel ini berguna?

Artikel yang berkaitan