Sistem | Kluster | Konfigurasikan

DIPOS oleh Zevenet | 15 Mei 2018

Bahagian ini menerangkan cara mengkonfigurasi Pengaturan Global perkhidmatan kluster di nod tempatan.

Tetapan Global Cluster

kluster sistem zevenet mengkonfigurasi tetapan global

Apabila mengkonfigurasi Cluster baru memastikan bahawa kedua-dua nod menggunakan versi kernel yang sama (iaitu, model perkakas yang sama).

Pilihan penetapan global yang tersedia diterangkan di bawah.

Antara muka. Antara muka rangkaian dari mana perkhidmatan kluster telah dikonfigurasi di simpul tempatan. Ia tidak dapat diubahsuai.
Semak Selang. Masa antara cek dengan nod jauh dalam saat.
Gagal. Membolehkan jika nod induk semasa akan menjadi pilihan.

Klik pada Update butang untuk menerapkan perubahan.

Berkongsi pada:

Dokumentasi di bawah syarat-syarat Lesen Dokumentasi Bebas GNU.

Adakah artikel ini berguna?

Artikel yang berkaitan