LSLB | Statistik | Grafik

DIPOS oleh Zevenet | 15 Mei 2018

Bahagian ini menunjukkan sejarah pemantauan graf ditubuhkan and menunggu sambungan ladang semasa dalam empat tempoh masa yang berlainan: terakhir hari, lepas minggu, lepas bulan dan terakhir tahun.

Sambungan yang dimaksud adalah:

Ditubuhkan. Sambungan dijamin dan ditandakan sebagai ESTABLISHED dan sambungan terjamin. Untuk ladang profil L4xNAT ini bermakna disambungkan ke backend (kerana ia berkelakuan seperti penghala). Untuk peternakan profil HTTP ini bermakna disambungkan ke pelayan maya.
Menunggu. Sambungan yang ditandakan sebagai SYN dan sambungannya belum terjamin. Nilai yang meningkat bermaksud kadar permintaan yang lebih tinggi diterima yang tidak dapat dilayani.

Setiap graf juga menunjukkan lepas nilai yang dikumpul, sekurang-kurangnya, maksimum and purata nilai-nilai.

graf stats zevenet lslb lb

Langkah seterusnya, lihat statistik belakang.

Berkongsi pada:

Dokumentasi di bawah syarat-syarat Lesen Dokumentasi Bebas GNU.

Adakah artikel ini berguna?

Artikel yang berkaitan