Rangkaian | Interface Maya

DIPOS oleh Zevenet | 15 Mei 2018

Antara muka Maya membenarkan untuk menetapkan lebih daripada satu alamat IP bagi setiap antara muka NIC, Bonding atau VLAN yang dikonfigurasikan dalam sistem. Lihat di bawah cara untuk mengkonfigurasi dan menguruskan Interface Maya.

Jadual Antara Muka Maya

Jadual ini menyenaraikan semua Antara Muka Maya yang dikonfigurasi dalam sistem.

senarai antara muka maya rangkaian zevenet

NAMA. Nama antara muka maya.
ALIAS. Alias ​​antaramuka, jika telah ditentukan.
ALAMAT. Alamat IP yang diberikan, jika ada. Sokongan IPv4 dan IPv6.
MAC. Alamat perkakasan antara muka ini. Itu akan diwarisi dari antara muka NIC induk.
NETMASK. Subnet mask diberikan, jika antara muka dikonfigurasikan.
GATEWAY. Gerbang lalai yang digunakan oleh antara muka maya. Diwarisi dari antara muka ibu bapa.
STATUS. Status antara muka maya yang diberikan, nilai yang ada ialah Green jika antara muka maya naik dan Merah jika antara muka maya turun.
TINDAKAN. Tindakan yang ada untuk setiap muka maya dalam jadual adalah yang berikut:

  • Edit. Tukar konfigurasi antara muka maya seperti alamat IP atau netmask.
  • Bawakan. Tetapkan antara muka dan dikonfigurasi untuk menerima trafik.
  • Bawa turun. Tetapkan antara muka dan berhenti menerima lalu lintas.
  • Padam. Nyahaktifkan konfigurasi dan alih keluar antara muka maya.

Melalui Menu tindakan butang tindakan berikut boleh didapati untuk antara muka yang dipilih:

  • Buat Antara Muka Maya. Pilihan ini mengarahkan ke bentuk penciptaan Antara Muka Maya.
  • Tindakan yang disebut di atas. Tindakan yang disebut di atas: Bawa, Bawa dan Padam
Berkongsi pada:

Dokumentasi di bawah syarat-syarat Lesen Dokumentasi Bebas GNU.

Adakah artikel ini berguna?

Artikel yang berkaitan