Rangkaian | NIC | Kemas kini

DISIARKAN PADA 15 Mei 2018

Bahagian ini digunakan untuk menukar konfigurasi NIC rangkaian fizikal.

Tetapan Global

Tetapan global untuk menukar konfigurasi NIC rangkaian tertentu adalah yang berikut.

konfigurasi kemas kini rangkaian zevenet nic

Nama. Nama sistem untuk antara muka fizikal. Tidak boleh diedit.
MAC. Alamat MAC yang diberikan kepada NIC tertentu. Tidak boleh diedit.
IP Address. Alamat IP dalam format IPv4 / IPv6 yang kini diberikan kepada antara muka yang boleh diedit.
Netmask. Topeng rangkaian dalam format IPv4 yang kini ditugaskan kepada NIC yang boleh diedit. Untuk IPv6 gunakan format CIDR (0 ke 128).
Gerbang. Gerbang lalai dalam format IPv4 / IPv6 yang kini digunakan oleh NIC yang boleh diedit.
Alias. Alias ​​antaramuka.

Susunan IPv4 dan IPv6 disokong, dengan mengambil kira bahawa Netmask dan Gateway mesti dikonfigurasikan dalam susunan yang sama daripada IP. Setelah semua perubahan yang diperlukan dilakukan, tekan Update untuk menerapkan perubahan baru.

Berkongsi pada:

Dokumentasi di bawah syarat-syarat Lesen Dokumentasi Bebas GNU.

Adakah artikel ini berguna?

Artikel yang berkaitan