Sistem | RBAC | Kumpulan | Buat

DIPOS oleh Zevenet | 16 Mei 2018

Untuk membuat kumpulan baru pilih Tindakan >> Buat Kumpulan, Dari Kumpulan RBAC seksyen dan bentuk baru untuk persediaan kumpulan baru ditunjukkan.

Anda perlu mengisi medan nama:
kumpulan zevenet rbac buat

Nama. Nama kumpulan, mengenal pasti kumpulan tersebut.

Selepas anda melengkapkan nama, anda harus menekan Buat butang untuk membuat kumpulan baru, tindakan ini akan mengarahkan anda ke skrin konfigurasi kumpulan.

Berkongsi pada:

Dokumentasi di bawah syarat-syarat Lesen Dokumentasi Bebas GNU.

Adakah artikel ini berguna?

Artikel yang berkaitan