Rangkaian | VLAN

DIPOS oleh Zevenet | 2 Oktober 2017

VLAN antara muka (juga dikenali sebagai penandaan VLAN) membenarkan untuk mengasingkan seni bina rangkaian logik pada lapisan OSI 2 melalui antara muka NIC fizikal yang sama, masing-masing dengan jadual penghalaannya sendiri. Lihat di bawah cara mengkonfigurasi dan mengurus antara muka VLAN.

Jadual Antara VLAN

Jadual ini menyenaraikan semua antara muka VLAN yang dikonfigurasikan dalam sistem.

zevenet rangkaian vlan antara muka

NAMA. Nama antara muka VLAN.
ALAMAT. Alamat IP yang diberikan, jika ada.
MAC. Alamat perkakasan antara muka ini. Itu akan diwarisi dari antara muka NIC induk.
NETMASK. Subnet mask diberikan, jika antara muka dikonfigurasikan.
GATEWAY. Gerbang lalai yang digunakan oleh antara muka VLAN.
STATUS. Status antara muka VLAN yang diberikan, nilai yang ada ialah Green jika antara muka maya naik dan Merah jika antara muka maya turun.
TINDAKAN. Tindakan yang ada untuk setiap antara muka dalam jadual adalah yang berikut:

  • Buat VLAN. Antara muka VLAN baru perlu diwujudkan.
  • Padam. Nyahaktifkan konfigurasi dan alih keluar antara muka VLAN.
  • Edit. Tukar konfigurasi VLAN seperti alamat IP, netmask dan gateway.
  • Bawakan. Tetapkan antara muka dan dikonfigurasi untuk menerima trafik.
  • Bawa turun. Tetapkan antara muka dan berhenti menerima lalu lintas.
  • Kelompok. Tiada tindakan dibenarkan kerana antara muka ini digunakan dalam perkhidmatan kluster untuk proses penyegerakan dan denyutan jantung. Untuk mengubah suai antara muka ini diperlukan untuk melumpuhkan perkhidmatan kluster.

Tindakan akan dilaksanakan dalam kelompok dalam semua VLAN yang dipilih melalui pilihan pilihan berganda.

Berkongsi pada:

Dokumentasi di bawah syarat-syarat Lesen Dokumentasi Bebas GNU.

Adakah artikel ini berguna?

Artikel yang berkaitan