Rangkaian | VLAN | Kemas kini

DIPOS oleh Zevenet | 2 Oktober 2017

Bahagian ini menerangkan bagaimana untuk mengemaskini dan mengubah suai a VLAN antara muka pengguna.

Tetapan Global

Dalam bahagian ini, anda boleh mengkonfigurasi atribut berikut pada antara muka VLAN:

tetapan kemas kini rangkaian zevenet vlan

Nama. Nama sistem untuk antara muka VLAN. Tidak boleh diedit.
MAC. Alamat MAC yang diberikan kepada VLAN tertentu. Tidak boleh diedit.
IP Address. Alamat IP yang diberikan kepada antara muka yang diberikan.
Netmask. Topeng rangkaian yang diberikan kepada VLAN.
Gerbang. Gerbang lalai yang digunakan oleh VLAN.
Tag VLAN. Nombor tag yang akan digunakan oleh VLAN. Tidak boleh diedit.

Untuk menggunakan perubahan, klik pada Update butang. Apabila konfigurasi dikemas kini, antara muka VLAN dibesarkan.

Berkongsi pada:

Dokumentasi di bawah syarat-syarat Lesen Dokumentasi Bebas GNU.

Adakah artikel ini berguna?

Artikel yang berkaitan