Rangkaian | Interface Maya

DIPOS oleh Zevenet | 2 Oktober 2017

Antara muka Maya membenarkan untuk menetapkan lebih daripada satu alamat IP bagi setiap antara muka NIC, Bonding atau VLAN yang dikonfigurasikan dalam sistem. Lihat di bawah cara untuk mengkonfigurasi dan menguruskan Interface Maya.

Jadual Antara Muka Maya

Jadual ini menyenaraikan semua Antara Muka Maya yang dikonfigurasi dalam sistem.

senarai antara muka maya rangkaian zevenet

NAMA. Nama antara muka maya.
ALAMAT. Alamat IP yang diberikan, jika ada.
MAC. Alamat perkakasan antara muka ini. Itu akan diwarisi dari antara muka NIC induk.
NETMASK. Subnet mask diberikan, jika antara muka dikonfigurasikan.
GATEWAY. Gerbang lalai yang digunakan oleh antara muka maya. Diwarisi dari antara muka ibu bapa.
STATUS. Status antara muka maya yang diberikan, nilai yang ada ialah Green jika antara muka maya naik dan Merah jika antara muka maya turun.
TINDAKAN. Tindakan yang ada untuk setiap muka maya dalam jadual adalah yang berikut:

  • Buat Antara Muka Maya. Antara muka maya yang baru perlu diwujudkan.
  • Padam. Nyahaktifkan konfigurasi dan alih keluar antara muka maya.
  • Edit. Tukar konfigurasi antara muka maya seperti alamat IP atau netmask.
  • Bawakan. Tetapkan antara muka dan dikonfigurasi untuk menerima trafik.
  • Bawa turun. Tetapkan antara muka dan berhenti menerima lalu lintas.

Tindakan akan dilaksanakan dalam kelompok dalam semua antara muka maya yang dipilih melalui pilihan pilihan berganda.

Berkongsi pada:

Dokumentasi di bawah syarat-syarat Lesen Dokumentasi Bebas GNU.

Adakah artikel ini berguna?

Artikel yang berkaitan