Rangkaian | NIC

DIPOS oleh Zevenet | 28 Mac 2017

Bahagian ini menerangkan cara mengkonfigurasi dan beroperasi dengan NIC rangkaian fizikal.

Jadual Antara NIC

Jadual ini menyenaraikan semua antara muka rangkaian fizikal yang terdapat di dalam sistem.

zevenet rangkaian fizikal nic konfigurasi

NAMA. Nama sistem untuk antara muka fizikal.
ALAMAT. Alamat IP yang diberikan kepada antara muka yang diberikan.
MAC. Alamat MAC yang diberikan kepada NIC tertentu.
NETMASK. Topeng rangkaian yang diberikan kepada NIC.
GATEWAY. Gerbang lalai yang digunakan oleh NIC ini.
STATUS. Status NIC yang diberikan, nilai yang ada ialah Green jika NIC telah dan Merah jika NIC turun atau pautan tidak dikesan.
TINDAKAN. Tindakan yang ada untuk setiap NIC dalam jadual adalah seperti berikut:

  • Edit. Tukar konfigurasi NIC seperti alamat IP, netmask dan gateway.
  • Bawakan. Tetapkan antara muka dan dikonfigurasi untuk menerima trafik.
  • Bawa turun. Tetapkan antara muka dan berhenti menerima lalu lintas.
  • Unset. Keluarkan konfigurasi NIC.
  • Kelompok. Tiada tindakan dibenarkan kerana NIC ini digunakan dalam perkhidmatan kluster untuk proses penyegerakan dan denyutan jantung. Untuk mengubah suai antara muka ini diperlukan untuk melumpuhkan perkhidmatan kluster.
  • Kunci. Tiada tindakan dibenarkan kerana NIC ini adalah sebahagian daripada penggabungan atau penggabungan link lebih daripada satu NIC. Untuk mengubah suai antara muka ini diperlukan untuk melumpuhkan antara muka ikatan.

Tindakan akan dilaksanakan dalam kelompok dalam semua NIC yang dipilih melalui pilihan pilihan berganda.

Berkongsi pada:

Dokumentasi di bawah syarat-syarat Lesen Dokumentasi Bebas GNU.

Adakah artikel ini berguna?

Artikel yang berkaitan