GSLB | Ladang | Buat

DIPOS oleh Zevenet | 2 Februari 2017

Di bawah seksyen ini, anda akan dapat mewujudkan ladang GSLB.

Buat Ladang GSLB

Selepas memilih Buat Ladang daripada Tindakan butang, panel baru untuk membuat persediaan ladang baru ditunjukkan.

zevenet gslb membuat ladang

Untuk membuat ladang GSLB pergi ke GSLB modul >> Farms seksyen >> Tindakan menu, dan pilih Buat Ladang. Ini akan menunjukkan bentuk dengan konfigurasi minimum yang diperlukan untuk ladang GSLB:

Nama. Nama pengenalan ladang.
IP maya. Tetapkan antara muka rangkaian dan alamat IP ke ladang baru.
Port Maya. Berikan pelabuhan yang berdedikasi ke ladang baru. Secara lalai, sebagai GSLB adalah perkhidmatan DNS port standard akan menjadi 53 UDP.

Setelah butiran ladang baru dimasukkan, kemudian tekan Buat butang dan mesej pengesahan harus muncul.

Langkah seterusnya, mengkonfigurasi harta ladang GSLB.

Berkongsi pada:

Dokumentasi di bawah syarat-syarat Lesen Dokumentasi Bebas GNU.

Adakah artikel ini berguna?

Artikel yang berkaitan