Rangkaian | Gateway | Konfigurasikan

DISIARKAN PADA 12 Jun 2017

Bahagian ini menerangkan bagaimana untuk mengemaskini dan mengubah suai Gateway lalai.

Tetapan Global

Dalam bahagian ini, anda boleh mengkonfigurasi atribut berikut untuk gerbang lalai:

konfigurasi gateway default network zevenet

Alamat. Alamat IP bagi gerbang lalai perlu dikonfigurasikan.
Antara muka. Pilih antara muka yang anda perlukan lalu lintas keluar lalai untuk dihantar.

Untuk menggunakan perubahan, klik pada Update butang. Apabila konfigurasi dikemaskini, pintu masuk lalai akan siap.

Berkongsi pada:

Dokumentasi di bawah syarat-syarat Lesen Dokumentasi Bebas GNU.

Adakah artikel ini berguna?

Artikel yang berkaitan