Sistem | Kluster

DIPOS oleh Zevenet | 19 Jun, 2017

Bahagian ini membolehkan untuk mengurus perkhidmatan kluster yang menyediakan ketersediaan yang tinggi untuk perkhidmatan mengimbangi beban melalui dua nod kolaborasi di aktif pasif mod.

Kelompok adalah kumpulan kumpulan peranti 2 yang bekerja bersama-sama untuk mengekalkan perkhidmatan sokongan yang sentiasa tersedia dan mengelakkan downtime dari perkhidmatan dari sudut pandangan pelanggan. Biasanya, terdapat a master dan hamba peranan dalam mod pasif aktif: tuan ialah nod yang sedang menguruskan trafik perkhidmatan ke bahagian belakang dan menerima sambungan dari pelanggan, nod sandaran mengetahui semua konfigurasi dalam masa nyata untuk bersedia untuk melancarkan perkhidmatan jika mereka mengesan bahawa nod master tidak bertindak balas dengan betul.

Apabila perkhidmatan mengimbangi beban dihidupkan dari satu nod ke satu lagi, nod sandaran akan mengurus semua status sambungan dan status semasa dengan sendirinya untuk mengelakkan pelanggan melakukan sebarang gangguan dalam perkhidmatan tersebut.

Konfigurasi Perkhidmatan Kluster

Ini adalah halaman utama untuk mengkonfigurasi Kumpulan. Kelompok ini terdiri daripada beberapa perkhidmatan termasuk:

Penyegerakan. Perkhidmatan ini membenarkan penyegerakan konfigurasi yang dibuat dalam nod induk kepada mod hamba secara automatik, oleh itu setiap perubahan yang dibuat dalam konfigurasi akan direplikasi kepada nod hamba dan bersedia untuk mengambil kawalan apabila diperlukan. Perkhidmatan ini menggunakan inotify dan rsync melalui SSH untuk menyegerakkan fail konfigurasi dalam masa nyata.
Heartbeat. Perkhidmatan ini membenarkan menyemak status kesihatan nod kluster di kalangan mereka untuk mengesan dengan cepat apabila nod tidak berfungsi dengan betul. Perkhidmatan ini bergantung kepada protokol VRRP melalui multicast yang direka untuk komunikasi ringan dan masa nyata. Zevenet 5 menggunakan keepalive untuk memberikan perkhidmatan ini.
Penjejakan Sambungan. Perkhidmatan ini membenarkan untuk meniru secara langsung sambungan dan keadaannya agar node sandaran dapat menyambung semula keadaan semua sambungan semasa failover sehingga sambungan pelanggan dan backend tidak akan mengesan gangguan sambungan, menggunakan conntrack.
Replikasi Perintah. Perkhidmatan ini membenarkan menghantar dan mengaktifkan konfigurasi yang digunakan dalam nod induk kepada hamba, tetapi secara pasif supaya semasa tugas failover hamba akan mengambil kawalan dan akan melancarkan semua rangkaian, ladang dan meneruskan sambungan secepatnya mungkin. Perkhidmatan ini diuruskan oleh zclustermanager melalui SSH.

kluster sistem zevenet

. Kelompok konfigurasi harus dimulakan dari nod master masa depan dan memerlukan data berikut untuk dibuat:

IP Local Cluster. Turunkan semua rangkaian rangkaian yang tersedia dari mana perkhidmatan kluster boleh dibuat, tiada antara muka maya yang dibenarkan.
IP Remote Cluster. Alamat IP jauh dari nod yang akan berkelakuan sebagai nod hamba masa depan.
Kata laluan Root Remote Cluster. Kata laluan pengguna akar nod jauh (hamba masa depan).
Ulangi Kata Laluan Root Jauh. Pastikan kata laluan itu betul dengan mengulangi kata laluan.

Selepas menetapkan semua maklumat yang diminta klik pada Buat butang dan pengesahan bahawa perkhidmatan kluster ditetapkan dengan betul jika terdapat komunikasi antara nod dan tidak ada isu yang dihasilkan.

Tunjukkan Perkhidmatan Kluster

Jika perkhidmatan cluster sudah dikonfigurasikan dan aktif, cluster menunjukkan maklumat berikut mengenai perkhidmatan, backends dan tindakan untuk mengurusnya.

kluster sistem zevenet dikonfigurasikan

INTERFACE. Antara muka rangkaian dari mana perkhidmatan kluster telah dikonfigurasi.
PEMULANGAN. Tetapkan jika semasa failover, perkhidmatan pengimbangan beban harus dikembalikan kepada induk apabila tersedia lagi atau mengekalkan simpul semasa sebagai tuan baru. Pilihan ini berguna apabila node hamba mempunyai sumber yang diperuntukkan lebih sedikit daripada master dan yang terakhir harus menjadi master pilihan untuk perkhidmatan.
CHECK INTERVAL. Pemeriksaan masa bahawa perkhidmatan denyutan jantung akan digunakan untuk memeriksa status antara nod.
TINDAKAN. Antara muka rangkaian dari mana.

  • Konfigurasi. Tukar beberapa tetapan kluster yang tersedia.
  • Unset. Lumpuhkan kumpulan antara nod yang diberikan.
  • Tunjukkan Nod. Tunjukkan nod jadual dan status mereka.
  • Tambah nilai. Muat semula jadual nod dan status mereka.

. Tunjukkan Nod tindakan menunjukkan jadual dengan:

zevenet system cluster show nodes

NODE. Untuk setiap nod pertunjukan kluster jika ada tempatan or jauh. Ia bergantung pada simpul mana yang anda sambungkan melalui GUI web, tempatan akan menjadi node yang sedang anda sambungkan dan jauh adalah nod yang lain.
ROLE. Untuk setiap nod pertunjukan kluster jika ada master, sandaran (juga dikenali sebagai hamba) Atau penyelenggaraan jika sementara itu melumpuhkan nod. Itu akan bergantung pada peranan node dalam kluster.
IP. Alamat IP setiap nod yang menyusun kumpulan.
HOSTNAME. Nama tuan setiap nod yang menyusun kumpulan.
STATUS. Status nod boleh Merah jika terdapat apa-apa kegagalan, Kelabu jika nod tidak dapat dicapai atau tidak dikonfigurasikan, Orange jika dalam mod penyelenggaraan atau Green jika semuanya betul.
MESEJ. Mesej dari node jarak jauh, ia adalah mesej debug dari setiap nod di kluster.
TINDAKAN. Tindakan yang tersedia untuk setiap nod adalah yang berikut.

  • penyelenggaraan. Sediakan dalam mod penyelenggaraan untuk mematikan nod kluster sementara untuk melaksanakan tugas penyelenggaraan dan mengelakkan failover.
  • Start. Letakkan nod kelompok dalam talian sekali lagi selepas tugas penyelenggaraan.
  • Tambah nilai. Muat semula status simpul kumpulan.

Di bahagian atas panel web ditunjukkan status ringkasan simpul tempatan kluster. Contohnya, status hijau dan master role:

zevenet system cluster node master status

Satu lagi contoh, negeri oren dan penyelenggaraan peranan:

penyelenggaraan status nikel kluster zevenet

Berkongsi pada:

Dokumentasi di bawah syarat-syarat Lesen Dokumentasi Bebas GNU.

Adakah artikel ini berguna?

Artikel yang berkaitan