Rangkaian | Ikatan | Kemas kini

DIPOS oleh Zevenet | 5 April 2017

Bahagian ini menerangkan bagaimana untuk mengemaskini dan mengubah suai a Ikatan antara muka. Terdapat dua panel utama: Mengkonfigurasi Hamba untuk memilih hamba yang dibolehkan di antara yang sedia ada dan Tetapan Global untuk mengkonfigurasi antara muka.

Mengkonfigurasi Hamba

Panel mengkonfigurasi budak membenarkan untuk membuat perubahan berkaitan dengan Hamba yang ada dalam sistem dan Dihidupkan Hamba yang akan digunakan untuk mengambil bahagian dalam antara muka ikatan yang diberikan.

hamba kemas kini rangkaian zevenet

Pilih antara muka atau antara muka yang anda mahu tambah atau keluarkan dari antara muka ikatan dan klik pada anak panah untuk memohon perubahan.

Tetapan Global

Dalam bahagian ini, anda boleh mengkonfigurasi atribut berikut pada antara muka ikatan:

tetapan kemas kini rangkaian zevenet

Nama. Nama sistem untuk antara muka ikatan. Tidak boleh diedit.
MAC. Alamat MAC yang diberikan kepada ikatan tertentu. Tidak boleh diedit.
IP Address. Alamat IP yang diberikan kepada antara muka yang diberikan.
Netmask. Topeng rangkaian yang diberikan kepada ikatan.
Gerbang. Gerbang lalai yang digunakan oleh ikatan.
mod. Mod ikatan akan digunakan. Tidak boleh diedit.

Untuk menggunakan perubahan, klik pada Update butang. Apabila konfigurasi dikemas kini, antara muka ikatan dibesarkan.

Berkongsi pada:

Dokumentasi di bawah syarat-syarat Lesen Dokumentasi Bebas GNU.

Adakah artikel ini berguna?

Artikel yang berkaitan