Rangkaian | Gateway

DIPOS oleh Zevenet | 12 Jun, 2017

Bahagian ini membolehkan untuk mengkonfigurasi Gateway lalai jadual laluan global dalam pengimbang beban. Walaupun setiap NIC, Bonding dan VLAN boleh menyimpan gerbang mereka sendiri, GW lalai biasanya digunakan untuk mengakses Internet daripada pembimbang beban itu sendiri.

Jadual Gateway

Jadual ini menunjukkan Gateway lalai pengimbang beban.

gerbang lalai rangkaian zevenet

ALAMAT. Alamat IP bagi gerbang lalai.
INTERFACE. Antara muka Gateway lalai yang akan digunakan untuk lalai keluar lalai.
TINDAKAN. Tindakan yang tersedia untuk gerbang lalai adalah seperti berikut:

  • Konfigurasi. Konfigurasi gerbang lalai untuk pengimbang beban.
  • Unset. Nyahaktifkan konfigurasi dan keluarkan gateway lalai.
Berkongsi pada:

Dokumentasi di bawah syarat-syarat Lesen Dokumentasi Bebas GNU.

Adakah artikel ini berguna?

Artikel yang berkaitan