Pemberitahuan :: Pengirim

DIPOS oleh Zevenet | 12 September 2016

Seksyen ini digunakan untuk konfigurasi amaran, Zen Load Balancer v4.2 dapat menghantar notifikasi kepada pelanggan melalui e-mel apabila Alert dikesan, dalam masa terdekat lebih banyak cara pemberitahuan akan dimasukkan.

Bidang yang tersedia digambarkan seperti berikut:

Pelayan Mail: Pelayan SMTP yang menerima e-mel.

Pengguna Mel: Akaun e-mel dibenarkan untuk menghantar e-mel, akaun ini diperlukan jika Server memerlukan pengesahan SMTP.

kata laluan:: Kata laluan untuk akaun yang dikonfigurasikan, kata laluan ini diperlukan jika Server memerlukan pengesahan SMTP.

dari:: Akaun e-mel yang menghantar e-mel, akaun ini akan muncul di pengepala SMTP Daripada: dan ia akan digunakan jika penerima balasan membalas e-mel tersebut.

Dayakan TLS:: Membolehkan pengesahan TLS untuk menghantar e-mel, harta ini menggunakan STARTTLS dan ciri ini harus disokong dalam pelayan SMTP.

Nota: Port SMTP yang digunakan untuk menghantar e-mel adalah TCP 25 walaupun TLS diaktifkan.
Nota: Sekiranya pelanggan bekerja dengan perkhidmatan kluster, konfigurasi ini perlu dilakukan dalam kedua-dua nod kluster.

Berkongsi pada:

Dokumentasi di bawah syarat-syarat Lesen Dokumentasi Bebas GNU.

Adakah artikel ini berguna?

Artikel yang berkaitan