lesen

DIPOS oleh Zevenet | 3 Mac 2016

Dokumentasi ini telah diwujudkan oleh Pasukan Pemaju Zen Load Balancer untuk Projek Zen Load Balancer GNU / LGPL.

© 2016 oleh Sofintel IT Engineering SL. Hak cipta terpelihara. Tidak ada bahagian dari dokumen ini yang boleh diterbitkan semula atau dikirimkan dalam bentuk apa pun atau dengan cara apa pun, elektronik, mekanikal, fotokopi, rakaman, atau sebaliknya, tanpa kebenaran bertulis terlebih dahulu dari Sofintel IT Engineering SL.

Lincese GNU / LGPL 2.1

Berkongsi pada:

Dokumentasi di bawah syarat-syarat Lesen Dokumentasi Bebas GNU.

Adakah artikel ini berguna?

Artikel yang berkaitan