Rangkaian | IP terapung

DIPOS oleh Zevenet | 13 Mac 2020

IP terapung menggunakan alamat IP dari Muka Muka untuk menyamar trafik keluar walaupun mereka melalui antara muka NIC, VLAN atau Ikatan di kedua-dua nod kluster. Oleh itu, apabila kluster mengubah nod induknya, perkhidmatan (Ie Farms) yang dibuat melalui IP Terapung dari kluster akan ditukar dari satu simpul ke satu nod yang lain secara telus tanpa mempengaruhi klien, sambungan backend atau aliran data.

Jadual IP Terapung

Jadual ini menyenaraikan semua IP Terapung yang dikonfigurasikan dalam sistem dan juga akan ditunjukkan mana-mana antara muka dengan set konfigurasi di mana IP Terapung dapat dikonfigurasi.

Antara muka. Nama antara muka ibu bapa, yang boleh menjadi antara muka NIC, VLAN atau ikatan fizikal. Dalam kurungan muncul alias antara muka tersebut jika ditakrifkan. Antara muka mesti mempunyai konfigurasi sebelum ditunjukkan dalam bahagian ini.
Interface Maya. Nama antara muka maya yang berkaitan dengan IP terapung. Dalam kurungan muncul alias dalam hal ia dikonfigurasi.
IP Terapung. Alamat IP lapisan rangkaian antara muka maya yang dikonfigurasi sebagai IP terapung atau "Tidak dikonfigurasi" jika tidak ada IP terapung yang dikonfigurasi di antara muka.
Tindakan. Tindakan yang tersedia untuk IP terapung adalah seperti berikut:

  • Konfigurasi. Berikan IP Terapung kepada antara muka ibu bapa. Hanya satu antara muka terapung yang boleh dikonfigurasi untuk setiap ibu bapa.
  • Unset. Kosongkan konfigurasi dan keluarkan IP terapung.

Menggunakan Tindakan butang menu yang anda boleh memohon salah satu tindakan yang diterangkan sebelum ini kepada setiap antara muka yang dipilih. Untuk memilih satu atau lebih antara muka, gunakan kotak pilihan yang terletak pada lajur pertama.

Berkongsi pada:

Dokumentasi di bawah syarat-syarat Lesen Dokumentasi Bebas GNU.

Adakah artikel ini berguna?

Artikel yang berkaitan