Sistem | Backup | Buat

DIPOS oleh Zevenet | 13 Mac 2020

Bahagian ini membolehkan membuat fail sandaran dengan konfigurasi keseluruhan pengimbang beban.

Buat Sandaran

Selepas memilih Buat Sandaran daripada drop-down menu borang penciptaan cadangan akan ditunjukkan.

Nama. Nama deskriptif fail sandaran, ia harus cukup deskriptif untuk jangka panjang untuk mengetahui tujuannya. Hanya dibenarkan huruf dan nombor.

Klik pada CREATE butang untuk menyimpan konfigurasi semasa dalam fail sandaran dan mesej pengesahan akan muncul apabila selesai.

Berkongsi pada:

Dokumentasi di bawah syarat-syarat Lesen Dokumentasi Bebas GNU.

Adakah artikel ini berguna?

Artikel yang berkaitan