Sistem | Pengguna

DIPOS oleh Zevenet | 13 Mac 2020

Seksyen ini membolehkan anda menukar tetapan yang berbeza untuk pengguna yang dilog masuk dalam pengimbang beban.

pengguna. Nama pengguna deskriptif, tidak dapat diubah.
Kebenaran ZAPI. Sekiranya diaktifkan, pengguna akan mempunyai izin untuk mengakses penyeimbang beban melalui API, jika tidak, pengguna tidak akan dapat.
ZAPI Key. Ketika mengakses melalui API, pengguna tidak menggunakan kata laluan sistem hanya menggunakan kunci ini untuk mengizinkan akses melalui API. Butang GENUSATE KEY RANDOM membolehkan untuk menghasilkan kunci yang selamat secara rawak untuk anda. Anda tidak boleh mendayakan kebenaran Zapi tanpa menentukan Kunci ZAPI untuk pengguna. Kunci ini adalah rahsia dan unik untuk setiap pengguna, ia tidak mungkin ditakrifkan sebagai kunci yang sama untuk lebih daripada satu pengguna.
Kata Laluan Semasa. Kata laluan pengguna semasa, diperlukan sekiranya menukar kata laluan pengguna.
Kata laluan baru. Masukkan kata laluan baru untuk ditetapkan.
Sahkan Kata Laluan Baru. Ulangi kata laluan baru.

Untuk menerapkan perubahan, tekan pada UPDATE .

Berkongsi pada:

Dokumentasi di bawah syarat-syarat Lesen Dokumentasi Bebas GNU.

Adakah artikel ini berguna?

Artikel yang berkaitan