IPDS | WAF | Fail | Kemas kini

DIPOS oleh Zevenet | 6 April 2020

Dari bahagian ini fail untuk penggunaan dalaman dalam modul WAF dapat diperbaharui, fail-fail tersebut dapat digunakan dalam proses permintaan / aliran analisis analisis WAF. Setelah fail dibuat, file-file tersebut dapat dihubungkan dengan Peraturan yang diberikan WAF di bahagian IPDS >> WAF >> Ruleset, pada saat menggunakan fail dalam modul WAF.
Parameter akan diterangkan di bawah:

  • Nama: Nama deskriptif untuk fail baru.
  • Jenis: Jenis fail, jenis data ini tidak dapat diubah dalam paparan kemas kini, dapat:
    • LUA. Opsyen ini membolehkan penetapan ciphers anda sendiri
    • Fail data. Sistem WAF menggunakan fail tambahan, seperti senarai hitam, senarai sambungan fail, secara amnya, apa-apa jenis maklumat untuk melanjutkan peraturan WAF.
  • Fail kandungan: Ubah suai fail kandungan yang diberikan dalam format yang dipilih sebelum ini untuk membuat fail.
Berkongsi pada:

Dokumentasi di bawah syarat-syarat Lesen Dokumentasi Bebas GNU.

Adakah artikel ini berguna?

Artikel yang berkaitan