IPDS | WAF | Fail | Buat

DIPOS oleh Zevenet | 16 Mac 2020

Dari bahagian ini fail untuk penggunaan dalaman modul WAF dapat dibuat, fail-fail tersebut dapat digunakan dalam proses permintaan permintaan / aliran analisis WAF. Setelah fail dibuat, file-file tersebut dapat dihubungkan dengan WAF yang diberi Peraturan di bahagian IPDS >> WAF >> Ruleset, pada saat menggunakan fail dalam modul WAF, kandungan fail akan diperiksa untuk memastikan apakah format kandungan adalah betul.

Parameter akan diterangkan di bawah:

  • Nama: Nama deskriptif untuk fail baru.
  • Jenis: Jenis fail, boleh:
    • LUA. Opsyen ini membolehkan penetapan ciphers anda sendiri
    • Fail data. Sistem WAF menggunakan fail tambahan, seperti senarai hitam, senarai sambungan fail, secara amnya, apa-apa jenis maklumat untuk melanjutkan peraturan WAF.
  • Fail data: Masukkan fail kandungan yang diberikan di dalam format yang dipilih sebelum ini untuk membuat fail. Pada masa penciptaan, sistem akan menyemak secara dalaman jika kandungan fail berkaitan dengan jenis fail yang dipilih sebelum ini semasa memilih fail dalam peraturan WAF.
Berkongsi pada:

Dokumentasi di bawah syarat-syarat Lesen Dokumentasi Bebas GNU.

Adakah artikel ini berguna?

Artikel yang berkaitan