Pemantauan | Statistik Rangkaian

DISIARKAN PADA 1 Oktober 2022

Memantau Statistik Rangkaian

Dalam bahagian ini, anda akan mempelajari tentang statistik yang diperlukan untuk menjejak trafik masuk dan keluar melalui antara muka rangkaian yang telah anda buat pada pengimbang beban.

Di bawah ialah penerangan bagi setiap medan yang ditunjukkan dalam rajah di atas.
Nama. Nama antara muka rangkaian. (Gunakan nama sama ada NIC, VLAN, atau ikatan).
Lalu lintas di. Bilangan permintaan yang masuk.
Trafik keluar. Bilangan jawapan yang dihantar.

Berkongsi pada:

Dokumentasi di bawah syarat-syarat Lesen Dokumentasi Bebas GNU.

Adakah artikel ini berguna?

Artikel yang berkaitan