Rangkaian | Gateway | Konfigurasikan

DISIARKAN PADA 3 Mei 2022

Bahagian ini menerangkan cara mengemas kini atau mengubah suai Gateway lalai.

Pada senarai jadual yang mengandungi get laluan rangkaian, tuding pada alamat IP yang dikehendaki dan klik pada ikon gear dengan mengkonfigurasi tajuk. Ia harus membuka borang seperti yang ditunjukkan dalam imej di bawah.

Konfigurasikan Tetapan Gerbang

Rajah di bawah menunjukkan borang yang digunakan untuk mengubah suai Gateway lalai.

Penerangan ringkas tentang medan untuk digunakan semasa mengubah suai Gateway lalai.

Alamat. Alamat IP lapisan rangkaian gerbang lalai akan digunakan.
Antara muka. Pilih antara muka yang akan digunakan untuk trafik keluar dan tidak diberikan kepada mana-mana rangkaian yang telah dikonfigurasikan dalam pengimbang beban.

Untuk menyimpan perubahan, klik butang Memohon butang. Apabila konfigurasi dikemas kini, gerbang lalai akan sedia untuk digunakan.

Berkongsi pada:

Dokumentasi di bawah syarat-syarat Lesen Dokumentasi Bebas GNU.

Adakah artikel ini berguna?

Artikel yang berkaitan