Rangkaian | NIC

DIPOS oleh Zevenet | 15 Januari 2019

Bahagian ini menerangkan cara mengkonfigurasi dan beroperasi dengan NIC rangkaian fizikal.

Jadual Antara NIC

Jadual ini menyenaraikan semua antara muka rangkaian fizikal yang terdapat di dalam sistem.

NAMA. Nama sistem untuk antara muka fizikal.
ALAMAT. Alamat IP yang diberikan kepada antara muka yang diberikan.
MAC. Alamat MAC yang diberikan kepada NIC tertentu.
NETMASK. Topeng rangkaian yang diberikan kepada NIC.
GATEWAY. Gerbang lalai yang digunakan oleh NIC ini.
STATUS. Status NIC yang diberikan, nilai yang ada ialah Green jika NIC telah dan Merah jika NIC turun atau pautan tidak dikesan.
TINDAKAN. Tindakan yang ada untuk setiap NIC dalam jadual adalah seperti berikut:

  • Edit. Tukar konfigurasi NIC seperti alamat IP, netmask dan gateway.
  • Bawakan. Tetapkan antara muka dan dikonfigurasi untuk menerima trafik.
  • Bawa turun. Tetapkan antara muka dan berhenti menerima lalu lintas.
  • Unset. Keluarkan konfigurasi NIC.

 

Berkongsi pada:

Dokumentasi di bawah syarat-syarat Lesen Dokumentasi Bebas GNU.

Adakah artikel ini berguna?

Artikel yang berkaitan