Rangkaian | Gateway | Konfigurasikan

DIPOS oleh Zevenet | 15 Januari 2019

Bahagian ini menerangkan bagaimana untuk mengemaskini dan mengubah suai Gateway lalai.

Tetapan Global

Dalam bahagian ini, anda boleh mengkonfigurasi atribut berikut untuk gerbang lalai:

Alamat. Alamat IP bagi gerbang lalai perlu dikonfigurasikan.
Antara muka. Pilih antara muka yang anda perlukan lalu lintas keluar lalai untuk dihantar.

Di samping itu, ada butang untuk mengesetkan konfigurasi gerbang lalai semasa.
Untuk menggunakan perubahan, klik pada Hantar butang. Apabila konfigurasi dikemaskini, pintu masuk lalai akan siap.

Berkongsi pada:

Dokumentasi di bawah syarat-syarat Lesen Dokumentasi Bebas GNU.

Adakah artikel ini berguna?

Artikel yang berkaitan