Rangkaian | Antara Muka Maya | Buat

DIPOS oleh Zevenet | 15 Januari 2019

Bahagian ini menerangkan cara membuat antara muka maya dan pilihan yang berbeza.

Buat Antara Muka Maya

Cari di bawah pilihan terperinci untuk membuat antara muka maya.

Antara Muka Ibu Bapa. Tetapkan a NIC or VLAN antara muka sebagai ibu bapa di mana Interface Maya akan dikonfigurasikan.
Nama. Tetapkan nama untuk mengenal pasti yang baru Interface Maya, nama itu bermula dengan nama Antara Muka Ibu Bapa diikuti dengan ID nama antara muka maya yang akan digunakan, dan mereka dipisahkan dengan watak titik dua. Perhatikan bahawa bilangan maksimum aksara untuk sebarang nama antara muka adalah 13 aksara, termasuk bahagian antara muka induk.
Alamat. Tetapkan alamat IPv4 atau IPv6 untuk antara muka maya yang baru. Netmask dan Gateway akan diwarisi dari antara muka ibu bapa.

Setelah semua perubahan yang diperlukan dilakukan, tekan Buat butang untuk mewujudkan antara muka maya yang baru.

Berkongsi pada:

Dokumentasi di bawah syarat-syarat Lesen Dokumentasi Bebas GNU.

Adakah artikel ini berguna?

Artikel yang berkaitan