Rangkaian | VLAN | Buat

DIPOS oleh Zevenet | 15 Januari 2019

Bahagian ini menerangkan cara membuat antara muka VLAN dan pilihan yang berbeza.

Buat VLAN

Cari di bawah pilihan terperinci untuk membuat VLAN.

Antara Muka Ibu Bapa. Tetapkan a NIC sebagai ibu bapa di mana VLAN akan dikonfigurasikan.
Nama VLAN. Tetapkan nama untuk mengenal pasti yang baru VLAN, nama itu bermula dengan nama Antara Muka Ibu Bapa diikuti dengan Tag VLAN untuk digunakan, dan mereka dipisahkan dengan titik. Perhatikan bahawa bilangan maksimum aksara untuk sebarang nama antara muka adalah 13 aksara, termasuk bahagian antara muka induk.
Alamat. Tetapkan alamat IPv4 atau IPv6 untuk VLAN baru.
Netmask. Tetapkan topeng rangkaian untuk VLAN baru.
Gerbang. Tetapkan pintu masuk lalai untuk antara muka VLAN ini.

Setelah semua perubahan yang diperlukan dilakukan, tekan Buat butang untuk membuat antara muka VLAN baru.

Berkongsi pada:

Dokumentasi di bawah syarat-syarat Lesen Dokumentasi Bebas GNU.

Adakah artikel ini berguna?

Artikel yang berkaitan